Δεξαμενές πετρελαίου

Πλαστικές Δεξαμενές , Σιδερένιες Δεξαμενές

Ένα από τα κυριότερα στοιχεία μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, είναι και η δεξαμενή πετρελαίου. Κυρίως χρησιμοποιούνται σήμερα δύο είδη δεξαμενών, οι πλαστικές και οι σιδερένιες.  Επιτρέπεται η κατασκευή δεξαμενών πετρελαίου από μπετόν, αρκεί να τηρηθούν οι κανονισμοί (DIN 1045,4225,4227)

Πλαστικές ΔεξαμενέςΟι πλαστικές δεξαμενές, χρησιμοποιούνται περισσότερο σε αγροτικές περιοχές ή σε ατομικές εγκαταστάσεις θέρμανσης. Τα πλεονεκτήματα τους είναι ότι, μεταφέρονται εύκολα γιατί είναι ελαφριές και αν τοποθετηθούν στο ύπαιθρο δεν σκουριάζουν. Επίσης το πετρέλαιο μέσα σε αυτές «παγώνει» δυσκολότερα, από ότι στις σιδερένιες δεξαμενές.Τα μειονεκτήματα τους είναι ότι, πρέπει να προστατεύονται από τις ακτίνες του ήλιου, από κτυπήματα και από τοπική ή γενική υπερθέρμανση. Βέβαια, ορισμένοι κατασκευαστές λένε, ότι η τοποθέτησή τους μπορεί να γίνει και σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία (κυρίως οι μαύρου χρώματος). Καλό είναι όμως αυτό να αποφεύγεται.Η χρήση των πλαστικών δεξαμενών δεν απαγορεύεται ρητά. Βέβαια λόγω του υλικού κατασκευής τους, ευνοούν την συγκέντρωση στατικού ηλεκτρισμού και υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν σπινθήρες. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να γειώσουμε τις πλαστικές δεξαμενές.Το πετρέλαιο που αποθηκεύεται για την θέρμανση μέσα στις πλαστικές δεξαμενές, χρησιμοποιείται τον χειμώνα και έτσι δεν δημιουργούνται επικίνδυνοι για ανάφλεξη ατμοί, λόγω χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Το καλοκαίρι όμως, όπως και τον χειμώνα, (για διαφορετικούς λόγους) οι δεξαμενές πετρελαίου, τόσο οι πλαστικές όσο και οι σιδερένιες, θα πρέπει να μονώνονται με ισχυρά θερμομονωτικά μέσα.Προδιαγραφές για τις πλαστικές δεξαμενές δεν υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί στην αγορά τους και να εμπιστευόμαστε σοβαρές και επώνυμες εταιρείες κατασκευής. Θα πρέπει, όσο μπορούμε, να ελέγχουμε το πάχος του υλικού της δεξαμενής, κυρίως στον πυθμένα της και την στεγανότητα της παροχής της.Υπάρχουν στην αγορά πλαστικές δεξαμενές ορθογώνιες, κυλινδρικές ή σε διάφορα άλλα σχήματα, σύμφωνα με τον τρόπο κατασκευής κάθε εταιρείας. Η χωρητικότητά τους είναι από 250 μέχρι 4.000 λίτρα, σε διάφορες διαστάσεις. Πάντως, οι μικρές πλαστικές δεξαμενές μέχρι 1000 λίτρα, κατασκευάζονται σε διαστάσεις τέτοιες, ώστε να μπορούν να «περάσουν» από στενά μέρη, όπως π.χ. πόρτες, διαδρόμους, κλιμακοστάσια κλπ.Σιδερένιες ΔεξαμενέςΟι σιδερένιες δεξαμενές, κυρίως αυτές με χωρητικότητα πάνω από 1000 λίτρα, κατασκευάζονται μέσα στον χώρο που θα τοποθετηθούν. Μεταφέρονται δηλαδή σε φύλλα λαμαρίνας και συγκολλούνται στο χώρο εγκατάστασης τους. Βέβαια, σε βιομηχανικές κυρίως εγκαταστάσεις, γίνεται πρόβλεψη και δεξαμενές ακόμη και χωρητικότητας 20.000 λίτρων, μεταφέρονται από τον τόπο κατασκευής τους στον τόπο εγκατάστασης, πριν ακόμη πολλές φορές κτιστεί ο χώρος του λεβητοστασίου.Πάχος λαμαρίναςΤο πάχος της λαμαρίνας που θα κατασκευαστεί μια δεξαμενή, εξαρτάται από το ύψος της δεξαμενής. Έτσι, για δεξαμενές με ύψος μέχρι 1 μέτρο, το πάχος της λαμαρίνας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 χιλιοστά, για ύψος δεξαμενής μέχρι 2 μέτρα, πάχος λαμαρίνας τουλάχιστον 3 χιλιοστά και για ύψος δεξαμενής μέχρι 2,5 μέτρα, πάχος λαμαρίνας τουλάχιστον 4 χιλιοστά.Η ηλεκτροσυγκόλληση πρέπει να γίνει εσωτερικά και εξωτερικά και να τοποθετηθούν κατάλληλες ενισχύσεις.Συνήθως χρησιμοποιούνται φύλλα λαμαρίνας διαστάσεων 2Χ1 ή 1,2Χ2,4 μέτρα. Έτσι με τρία (3) φύλλα λαμαρίνας 1Χ2 μέτρα, κατασκευάζουμε μια δεξαμενή διαστάσεων 1Χ1Χ1 χωρητικότητας 1000 λίτρων περίπου. Ενώ με πέντε (5) φύλλα λαμαρίνας 2Χ1 μέτρα, κατασκευάζουμε μία δεξαμενή 2Χ1Χ1 μέτρα και χωρητικότητας 2000 λίτρων περίπου.

Σωλήνες δεξαμενής, Ανθρωποθυρίδα

Σωλήνας παροχής πετρελαίουΟ σωλήνας παροχής πετρελαίου που χρησιμεύει για την πλήρωση της δεξαμενής πρέπει:Να είναι διαμέτρου τουλάχιστον 1 1/4 ιντζών.Να καταλήγει έξω στο πεζοδρόμιο.Να έχει σταθερή καθοδική κλίση προς την δεξαμενή.Να καταλήγει σε βάνα και συστολή με αρσενικό (εξωτερικό) σπείρωμα 2 1/2 ιντσών, για την σύνδεσή της με το βυτιοφόρο και να προφυλάσσεται με τάπα. Αν η παροχή «βγαίνει» κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, πρέπει να καταλήγει σε στεγανό φρεάτιο με μεταλλικό καπάκι και πρέπει να κλειδώνει.Να εισχωρεί μέσα στην δεξαμενή 50cm.Να είναι μεταλλικός και να προστατεύεται από την σκουριά.Σωλήνας εξαερισμούΟ σωλήνας αυτός χρησιμεύει για να φεύγουν οι ατμοί του πετρελαίου στον εξωτερικό χώρο, να αερίζεται η δεξαμενή για την καλύτερη τροφοδοσία του καυστήρα και να φεύγει ο αέρας κατά το γέμισμα της δεξαμενής.Ο σωλήνας αυτός πρέπει:Να έχει διάμετρο τουλάχιστον 1 1/2 ίντσα.Να ξεκινάει από το πάνω μέρος της δεξαμενής και να καταλήγει σε στεγανό χώρο, σε σημείο όμως, που να μην ενοχλούν οι αναθυμιάσεις του πετρελαίου.Στο στόμιο εξόδου να υπάρχουν δύο καμπύλες σε σχήμα μπαστουνιού, για να προστατεύεται από σκουπίδια και νερό.Το στόμιο εξόδου να βρίσκεται 2,5 μέτρα πάνω από το έδαφος και οπωσδήποτε 50cm πάνω από το στόμιο του σωλήνα παροχής πετρελαίου.Να είναι μεταλλικός και να προστατεύεται από την σκουριά.Σωλήνας τροφοδότησης καυσίμουΟ σωλήνας αυτός, χρησιμεύει για την παροχή πετρελαίου προς τον καυστήρα και πρέπει:Να ξεκινά λίγο ψηλότερα από τον πυθμένα της δεξαμενής (για να μην φεύγουν κατάλοιπα προς τον καυστήρα).Να ξεκινά μετά από βάνα και να καταλήγει σε βάνα κοντά στον καυστήρα.Να είναι μεταλλικός, όχι όμως γαλβανισμένος (το πετρέλαιο διαλύει το γαλβανισμό).Να είναι διατομής τουλάχιστον 3/8 της ίντσας.Να είναι ορατός για να ελέγχονται τυχόν διαρροές και αν τσιμενταριστεί, θα πρέπει να προστατευτεί από μελλοντική διάβρωση.Σωλήνας επιστροφής πετρελαίουΧρησιμεύει για την επιστροφή πετρελαίου από τον καυστήρα προς την δεξαμενή.Ο σωλήνας αυτός ξεκινάει από τον καυστήρα και καταλήγει στην δεξαμενή (είναι απαραίτητο κυρίως όταν χρησιμοποιούμε μεγάλους καυστήρες). Πρέπει να είναι μεταλλικός και διαμέτρου τουλάχιστον 3/8 της ίντσας.ΑνθρωποθυρίδαΣτο πάνω μέρος της δεξαμενής, πρέπει να υπάρχει ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 50Χ50 cm, για να μπορούμε να επισκεφθούμε την δεξαμενή εσωτερικά, αν και όποτε χρειαστεί. Τουλάχιστον κάθε χρόνο, πρέπει να εξετάζουμε την ανάγκη αντικατάστασης του υλικού στεγανοποίησης της ανθρωποθυρίδας. Πρέπει δηλαδή αυτή να κλείνει στεγανά πρώτον, για να μην έχουμε αναθυμιάσεις στον χώρο που βρίσκεται η δεξαμενή και δεύτερον να μην «ξεχειλίζει» αυτή, όταν την γεμίζουμε με καύσιμο.Το να μπει κάποιος σε μια δεξαμενή πετρελαίου, μετά από χρήση της, είναι κάτι το επικίνδυνο. Το άτομο που θα μπει μέσα στην δεξαμενή, θα πρέπει πρώτα φυσικά να ελέγξει ότι αυτή είναι άδεια, να είναι άτομο νέο σε ηλικία και υγιές και θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι κάποιος άλλος από έξω, θα είναι σε θέση να τον βγάλει σε περίπτωση που κάτι του συμβεί.Ειδικά τα μέτρα ασφαλείας για τους ανθρώπους που θα μπουν μέσα στην δεξαμενή είναι:Προληπτικός εξαερισμός της δεξαμενής και συνεχή αποστολή από έξω καθαρού αέρα.Εφοδιασμός του ανθρώπου με αναπνευστήρα, που θα είναι συνδεμένος με το εξωτερικό της δεξαμενήςΠρόσδεση του με ζώνες ασφαλείας και συγκράτηση του με σχοινί από άλλον έξω από την δεξαμενή.

Υδραυλική εγκατάσταση

Βάνα εκκένωσης - καθαρισμούΤοποθετείται στον πυθμένα της δεξαμενής και έχει ελάχιστη διάμετρο 1 1/4 ίντζες. Η βάνα αυτή ασφαλίζεται και ανοίγει σχεδόν κάθε χρόνο, ή όποτε άλλοτε χρειαστεί, για να καθαρίσει η δεξαμενή από το νερό κυρίως, που μπορεί να υπάρχει στον πυθμένα.Δείκτης στάθμης πετρελαίουΟ δείκτης στάθμης επιτρέπει να βλέπουμε την στάθμη του πετρελαίου μέσα στην δεξαμενή.Συνήθως τοποθετούμε ένα διαφανές πλαστικό ή γυάλινο σωλήνα (τούμπο ή άλλο) που ξεκινά από την βάση της δεξαμενής μέχρι την κορυφή αυτής. Στην εγκατάσταση του θα πρέπει να προσέξουμε ώστε σε περίπτωση καταστροφής του να μην έχουμε διαρροή πετρελαίου. Έτσι πρέπει να τοποθετήσουμε μία βάνα στην βάση του δείκτη. Η βάνα αυτή θα είναι πάντα κλειστή. Την ανοίγουμε κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε έλεγχο της στάθμης του πετρελαίου.Επίσης υπάρχουν και δείκτες στάθμης που τοποθετούνται στην κορυφή της δεξαμενής. Ένας πλωτήρας δεμένος με σχοινί στην βάση δείχνει σε ποιο ύψος βρίσκεται η δεξαμενή.Ακόμη υπάρχουν και ηλεκτρονικά όργανα που μας ειδοποιούν πότε αδειάζει η δεξαμενή.Όλα τα παραπάνω είναι απλά δείκτες στάθμης και δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά για τον καθορισμό της ποσότητας πετρελαίου μέσα στην δεξαμενή.Σημείο σύνδεσης γείωσηςΓια να αποφύγουμε πιθανούς σπινθήρες λόγω στατικού ηλεκτρισμού, οι δεξαμενές πετρελαίου πρέπει να γειώνονται με ξεχωριστή γείωση τόσο οι υπόγειες όσο και αυτές που είναι τοποθετημένες στην επιφάνεια του εδάφους. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να τοποθετηθεί ειδικό σημείο σύνδεσης πάνω στην δεξαμενή.Μέτρα προστασίαςΤο περισσότερο ευαίσθητο μέρος μιας μεταλλικής δεξαμενής πετρελαίου είναι ο πυθμένας. Έτσι λοιπόν πρέπει:Να γίνει πολύ καλή εξωτερική βαφή με ειδικά υλικά κατά της διάβρωσης.Να τοποθετείται πάνω σε στηρίγματα από σίδερο ή μπετόν ώστε ο πυθμένας να αερίζεται για να μην κρατάει υγρασία από κάτω και για να μπορεί να ελεγχθεί ή να ξαναβαφεί.Να απλώνεται ένα παχύ στρώμα πίσσας πάνω στους δοκούς στήριξης.Να συντηρείται η δεξαμενή σε τακτικά χρονικά διαστήματα ή όποτε αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.Θέση δεξαμενήςΣύμφωνα με τον κανονισμό και για ισχύ λέβητα μέχρι 130.000 kcal/h και δεξαμενή χωρητικότητας μέχρι 3 m3 (τρία κυβικά) ή 3.000 λίτρα, επιτρέπεται η τοποθέτηση της μέσα στο λεβητοστάσιο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 2 μέτρων από το λέβητα ή την καμινάδα ή σε απόσταση 1 μέτρου αν παρεμβάλλεται μονωτικό υλικό. Επίσης να μην είναι τοποθετημένη πάνω από τον λέβητα ή την καμινάδα.Πάντως αν υπάρχει δυνατότητα καλό θα είναι οι δεξαμενές πετρελαίου να τοποθετούνται σε χώρο ανεξάρτητο από το χώρο του λεβητοστασίου.Για ισχύ λέβητα πάνω από 130.000 Kcal/h απαιτείται ιδιαίτερος χώρος. Ο χώρος αυτός πρέπει :Να χωρίζεται από το λεβητοστάσιο με άκαυτο και στεγανό τοίχο.Ο τεχνικός φωτισμός του χώρου να γίνεται μόνο με ηλεκτρικούς λαμπτήρες.Η πόρτα του λεβητοστασίου και του χώρου τοποθέτησης της δεξαμενής να είναι μεταλλική και να ανοίγει προς τα έξωΟ αερισμός του χώρου να γίνεται με μόνιμα ανοίγματα προς το ύπαιθρο.Οι δεξαμενές γενικά απαγορεύεται να τοποθετούνται κάτω από κλιμακοστάσια, διαδρόμους ή σε εισόδους κτιρίων, σε χώρους κατοίκησης και εργασίας, σε εργαστήρια και γενικά όπου υπάρχει κίνδυνος συνωστισμού ή διέλευσης ατόμων σε περίπτωση πυρκαγιάς.Επιτρέπεται να τοποθετούνται οι δεξαμενές υπόγεια, να «θάβονται» δηλαδή. Όταν τοποθετούνται στο εξωτερικό μέρος του κτιρίου πρέπει η πάνω πλευρά τους να βρίσκεται τουλάχιστον 20cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Αν πάνω από την δεξαμενή περνάνε οχήματα τότε το βάθος αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον 70cm. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δεξαμενής και των περιμετρικών τοίχων πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 50cm . Αν οι υπόγειες δεξαμενές τοποθετούνται στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει αυτές να απέχουν από τους περιμετρικούς τοίχους τουλάχιστον 60cm.Πρέπει δηλαδή οι δεξαμενές όταν είναι υπόγειες να βρίσκονται μέσα σε ένα θάλαμο κτιστό και όχι να μπαίνουν σε ένα λάκκο και να μπαζώνονται. Μέσα στον θάλαμο αυτό θα πρέπει να είναι δυνατό να μπούμε για επιθεώρηση της δεξαμενής από τυχόν διαρροές και για τον καθαρισμό αυτής. Για μια δεξαμενή που απλά σκεπάζεται με χώμα ο χρόνος ζωής είναι μικρός λόγω του μεγάλου κινδύνου διάβρωσης. Βέβαια μια πλαστική δεξαμενή δε διατρέχει αυτόν τον κίνδυνο αλλά και αυτή θα πρέπει να είναι ειδικής κατασκευής χωρίς παροχή στη βάση της από όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής.

Τροφοδότηση Καυστήρα, Πυροπροστασία, Χωρητικότητα

Τροφοδότηση από χαμηλάΌταν η δεξαμενή είναι χαμηλότερα από τον καυστήρα, πρέπει ο πυθμένας της, να μην είναι κάτω των 4 μέτρων από τον καυστήρα, γιατί τότε καταστρέφεται ευκολότερα η αντλία πετρελαίου.Στην περίπτωση αυτή, αναγκαστικά χρησιμοποιούμε ένα σωλήνα τροφοδοσίας και ένα σωλήνα επιστροφής πετρελαίου. Οι σωλήνες αυτοί, καταλήγουν λίγο πάνω από την πυθμένα της δεξαμενής και το μήκος τους δεν πρέπει να είναι πάνω από 20 μέτρα. Στο τέλος του σωλήνα τροφοδοσίας, (μέσα στην δεξαμενή) πρέπει να τοποθετηθεί βαλβίδα αντεπιστροφής, για να μην αδειάζει.Τροφοδότηση με βαρύτηταΣτην περίπτωση αυτή, η επιφάνεια του πετρελαίου δεν πρέπει σε ύψος να είναι πάνω από 4 μέτρα από τον καυστήρα, γιατί θα έχουμε ξανά, πρόβλημα στην αντλία πετρελαίου.Η τροφοδότηση του καυστήρα γίνεται με ένα σωλήνα που ξεκινά λίγο πάνω από τον πυθμένα της δεξαμενής. Το μήκος του σωλήνα αυτού, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 μέτρα σε μήκος.Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και σχέδια υπάρχουν στο κεφάλαιο ΚαυστήρεςΠυροπροστασίαΓια να υπάρχει ασφάλεια, πρέπει γύρω από την δεξαμενή, να χτίσουμε μία στεγανή λεκάνη, που να χωράει όλη την ποσότητα πετρελαίου της δεξαμενής, σε περίπτωση διαρροής.Ενδεχόμενες διαρροές θα πρέπει να προβλέψουμε ώστε να μην πλησιάζουν τον λέβητα ή σε άλλο μέρος του χώρου όπου, το πετρέλαιο μπορεί να προκαλέσει καταστροφές ή να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.Ηλεκτροβάνα πετρελαίουΣτο τέλος του σωλήνα τροφοδότησης πετρελαίου προς τον καυστήρα και πριν το φίλτρο πετρελαίου (Εικόνα 20), τοποθετούμε μία ηλεκτρομαγνητική βάνα (Εικόνα 21). Αυτή πρέπει να ανοίγει παίρνοντας ηλεκτρικά εντολή (φάση), μόνο από τον καυστήρα. Έτσι, σε περίπτωση φωτιάς έχουμε βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα να κλείσει αυτή και να καεί μόνο το πετρέλαιο που υπάρχει μέσα στο φίλτρο και τα σωληνάκια του καυστήρα και όχι όλο το πετρέλαιο της δεξαμενής.Η ηλεκτρομαγνητική βάνα όμως, εμποδίζει και την διαρροή του πετρελαίου σε περίπτωση καταστροφής του σωλήνα τροφοδότησης, του φίλτρου πετρελαίου, ή του εύκαμπτου σωλήνα τροφοδότησης του καυστήρα. Προϋπόθεση γι αυτό είναι, η σύνδεση της να γίνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην δεξαμενή και η εντολή ηλεκτρικά να δίνεται από το ηλεκτρονικό του καυστήρα (από την επαφή σύνδεσης της ηλεκτρομαγνητικής του καυστήρα). Ορισμένοι κατασκευαστές, έχουν έτοιμη παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης της ηλεκτρομαγνητικής πετρελαίουΠυροσβεστήραςΠάνω από τον καυστήρα τοποθετούμαι ένα πυροσβεστήρα σκόνης αυτόματης εκκένωσης (σε θερμοκρασία συνήθως 60 βαθμών Κελσίου) και βάρους τουλάχιστον 6 κιλών. Ο πυροσβεστήρας αυτός χρειάζεται αναγόμωση κάθε 18 μήνες ή όποτε ορίζει ο κατασκευαστής.Χωρητικότητα ΔεξαμενήςΤο πετρέλαιο της δεξαμενής πρέπει, να φτάνει τουλάχιστον για 20 ημέρες για την λειτουργία του καυστήρα στις μεγάλες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και 40 ημέρες για τις μικρές ή τις μεσαίες εγκαταστάσεις. Σε αγροτικές περιοχές, που μπορεί να υπάρξει περίπτωση αποκλεισμού, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο, (εφ όσον υπάρχει χώρος) η ποσότητα πετρελαίου της δεξαμενής, να καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης για όλη την διάρκεια του χειμώνα.Έτσι, γνωρίζοντας την ισχύ του λέβητα και θεωρώντας ως μέσο όρο συνεχούς λειτουργίας του καυστήρα 6 ώρες την ημέρα, η χωρητικότητα της δεξαμενής πρέπει να είναι ίση, με το γινόμενο των 6 ωρών, επί 40 μέρες, επί κιλά καύσης πετρελαίου από τον καυστήρα ανά ώρα και αν τα κιλά αυτά είναι π.χ. 10 την ώρα, τότε χρειαζόμαστε δεξαμενή χωρητικότητας 6Χ40Χ10=2400 κιλά ή περίπου 3000 λίτρα πετρέλαιο.

Ογκομέτρηση Δεξαμενής

Ορθογώνια ΔεξαμενήΓια να βρούμε πόσο πετρέλαιο χωράει μία ορθογώνια δεξαμενή εφαρμόζουμε την σχέση V=Μ*Π*Υ*1000 όπουV=η χωρητικότητα της δεξαμενής σε λίτρα,Μ=το μήκος της δεξαμενής,Π=το πλάτος της δεξαμενήςΥ=το ύψος αυτής.Δηλαδή πολλαπλασιάζουμε το μήκος με το πλάτος, το ύψος και με το 1000 και βρίσκουμε την χωρητικότητα της δεξαμενής σε λίτρα.ΠαράδειγμαΑν υποθέσουμε ότι έχουμε μια δεξαμενή με μήκος 2 μέτρα, πλάτος 1μέτρο και ύψος επίσης 1 μέτρο τότε εφαρμόζοντας την σχέση, η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι V=2*1*1*1000=2000 λίτρα.Για να βρούμε τον όγκο του πετρελαίου που υπάρχει μέσα σε αυτήν τότε πολλαπλασιάζουμε το μήκος επί το πλάτος επί το ύψος της στάθμης του πετρελαίου εκείνη την στιγμή επί το 1000 και βρίσκουμε την ποσότητα σε λίτρα. Αν δηλαδή η στάθμη του πετρελαίου στο παραπάνω παράδειγμα είναι 0,2 του μέτρου τότε μέσα σε αυτήν υπάρχει 2*1*0,2*1000=400 λίτρα.Παραλαβή πετρελαίουΌταν πρόκειται να παραλάβουμε πετρέλαιο τότε μετράμε το ύψος του πετρελαίου που υπάρχει μέσα στην δεξαμενή και το ύψος του πετρελαίου όταν την συμπληρώσουμε ή την γεμίσουμε. Η διαφορά ύψους που προκύπτει (αν αφαιρέσουμε το αρχικό ύψος του πετρελαίου από το τελικό) πολλαπλασιάζεται επί το μήκος της δεξαμενής επί το πλάτος της και επί 1000 και βρίσκουμε πόσα λίτρα πετρέλαιο παραλάβαμε.Έτσι στο παραπάνω παράδειγμα έχουμε αρχικό ύψος 0,2 του μέτρου και π.χ. ύψος μετά την συμπλήρωση της δεξαμενής 1 μέτρο. Τότε η διαφορά αρχικού και τελικού ύψους είναι 1-0,2=0,8*2*1*1000=1600 λίτρα. Αυτά είναι τα λίτρα που παραλάβαμε.Υπάρχουν όμως κάποιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες της δεξαμενής και έτσι μπορεί να υπάρχει μια μικρή απόκλιση της πραγματικής ποσότητας που παραλάβαμε. Η απόκλιση αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 1%(10 λίτρα διαφορά στα 1000 λίτρα).Αν έχουμε κάποια πολύπλευρη ή κάποια δεξαμενή που δεν μπορούμε να την μετρήσουμε εύκολα ώστε να βρούμε τον όγκο της τότε μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα μετρητή παροχής στο σωλήνα παροχής πετρελαίου.Κυλινδρική ΔεξαμενήΗ χωρητικότητα μίας κυλινδρικής δεξαμενής σε λίτρα βρίσκεται από τον τύπο 3,14*Δ*Δ*Υ*1000/4 όπουΔ=η διάμετρος της δεξαμενής καιΥ=το ύψος αυτής.

 

ΠαράδειγμαΈχουμε μία δεξαμενή με διάμετρο 1 μέτρο και ύψος 2 μέτρα. Η χωρητικότητα αυτής της δεξαμενής είναι 3.14*1*1*2*1000/4=1570 λίτρα.Για να βρούμε την ποσότητα του πετρελαίου που υπάρχει μέσα σε αυτήν μετράμε το ύψος του πετρελαίου (στάθμη πετρελαίου) π.χ. 0,6μέτρα. Τότε έχουμε 3,14*1*1*0,6*1000/4=471 λίτραΚαι σε αυτήν την δεξαμενή μπορεί να υπάρχει μια μικρή απόκλιση μεταξύ του πετρελαίου που παραλάβαμε και του πετρελαίου που υπολογίσαμε ότι παραλάβαμε. Η απόκλιση αυτή και εδώ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%.Δεξαμενές αερίων καυσίμωνΥπάρχουν σήμερα κάποιοι περιορισμοί και κανονισμοί για την αποθήκευση και χρήση υγραερίων για κεντρικές θερμάνσεις.Οι δεξαμενές αερίων καυσίμων μπορεί να είναι υπέργειες, υπόγειες ή επιχωματωμένες. Δεν πρέπει να τοποθετούνται σε στεγασμένους χώρους ή σε ταράτσες εκτός ορισμένων εξαιρέσεων.Η θερμοκρασία των δεξαμενών αυτών πρέπει να διατηρείται κάτω των 50 βαθμών Κελσίου.Για αποστάσεις, διαστάσεις, ασφάλεια κ.λ.π. μπορούμε να δούμε στην Υπουργική απόφαση Δ3/14858, Φ.Ε.Κ. 477/1-7-93 τεύχος δεύτερο.