Εναλλάκτες Θερμότητας

 

Γενικά - Είδη Εναλλακτών

ΓενικάΗ απαίτηση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, οδήγησε στην κατασκευή απλών ή πολύπλοκων συσκευών.Σχεδόν όλες οι ιδέες, βασίζονται σήμερα στην εναλλαγή θερμότητας. Κάποιο θερμαντικό μέσο δηλαδή, μεταδίδει θερμότητα μέσω εναλλάκτη, στο νερό που θα χρησιμοποιήσουμε.

Εναλλάκτης είναι η συσκευή ή το εξάρτημα που μεταδίδει την θερμοκρασία, από μια πηγή ενέργειας στο νερό χρήσης.

Πρωτεύον ονομάζουμε το μέσον (νερό, λάδια, ατμός, ηλεκτρική ενέργεια, αέρας κλπ), το οποίο κυκλοφορεί μέσα σε ένα κλειστό κύκλωμα, θερμαίνετε από μια πηγή θερμότητας (καυστήρας, ήλιος, ηλεκτρικό ρεύμα κλπ) και μεταδίδει την θερμότητα αυτή μέσο ενός εναλλάκτη στο δευτερεύον μέσο (νερό, λάδια, διάφορα υγρά κλπ).

Είδη εναλλακτών * Εναλάκτες συστήματος Tank in Tank * Πλακοειδής εναλλάκτες * Λέβητες και εναλλάκτες σε ένα συγκρότημα * Εναλλάκτες σωληνοειδή τύπου * Εναλλάκτης ρεύματος * Στιγμιαίοι παρασκευαστέςΕναλλάκτες tank in tank (Μπόιλερ)ΠεριγραφήΤους εναλλάκτες αυτούς, στην Ελληνική αγορά τους ονομάζουμε Μπόιλερ. Η κατασκευή τους είναι απλή. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους είναι πολλά. Συνήθως χρησιμοποιούνται απλός ή ανοξείδωτος ή ειδικά επεξεργασμένος χάλυβας.Τα μπόιλερ αποτελούνται από δύο δοχεία, τα οποία βρίσκονται το ένα μέσα στο άλλο. Στο κενό που υπάρχει ανάμεσα τους κυκλοφορεί το πρωτεύον μέσο (συνήθως νερό), το οποίο θερμαίνεται από μία πηγή θερμότητας (λέβητας, ηλιακοί συλλέκτες κλπ). (Σχέδιο 19). Το εσωτερικό δοχείο είναι ο εναλλάκτης, το οποίο θερμαίνεται από το πρωτεύον μέσο και μεταδίδει την θερμότητα αυτή στο δευτερεύον μέσο (νερό χρήσης). Τα δύο υγρά δεν έρχονται φυσικά σε επαφή μεταξύ τους. (Σχέδιο 20)Το όλο σύστημα προστατεύεται εξωτερικά με ισχυρά θερμομονωτικά μέσα.

Πλακοειδής ΕναλλάκτεςΠεριγραφήΟι πλακοειδής εναλλάκτες, αποτελούνται από ένα σύνολο ανοξείδωτων πλακών, ενωμένων και συγκολλημένων μεταξύ τους ή στερεωμένων με ειδικούς συνδέσμους.Οι πλάκες αυτές είναι κυματοειδής, για να προκαλείται στροβιλισμός, προς μεταφορά θερμότητας.Το όλο σύστημα δημιουργεί δύο ανεξάρτητα κανάλια, που περιέχουν δύο διαφορετικά υγρά με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να ρέουν χωρίς να αναμειγνύονται.Στο κάτω και στο πάνω μέρος του όλου συστήματος, υπάρχουν τέσσερις στο σύνολο θέσεις σύνδεσης. Οι δύο από αυτές, συνδέονται με το μέσο που θερμαίνει το υγρό (π.χ. λέβητας) και μεταφέρουν το υγρό από αυτό μέσα στα κανάλια. Οι άλλες δύο μεταφέρουν π.χ. το νερό χρήσης, μέσω των καναλιών που υπάρχουν στο ενδιάμεσο των προηγουμένων. Οι τέσσερις αυτές παροχές, συνήθως βρίσκονται στην μία πλευρά του εναλλάκτη και η ροή των δύο υγρών είναι αντίθετη. (Εικόνα 24)

Σχέδιο 20

1 Εναλλάκτης (εσωτερικό δοχείο)2 Εξωτερικός μανδύας(εξωτερικό δοχείο και πρωτεύον μέσο)3 Νερό χρήσης (δευτερεύον μέσο)

Σχέδιο 19

Το πρωτεύον μέσο (νερό) θερμαίνεται στην περίπτωση αυτή από τον λέβητα

Λέβητες και Εναλλάκτες σε ένα συγκρότημα Περιγραφή

Υπάρχουν δύο είδη τέτοιων εναλλακτών α) Μέσα στο κλειστό κύκλωμα του λέβητα διέρχεται ένας σωλήνας ο οποίος είναι ο εναλλάκτης. Μέσα από τον σωλήνα αυτόν, ο οποίος θερμαίνεται από το νερό του κλειστού κυκλώματος του λέβητα, διέρχεται το νερό χρήσης από το δίκτυο πόλης, προς τις παροχές κατανάλωσης.Στην πορεία του το νερό μέσα από τον σωλήνα αυτό θερμαίνεται, απορροφώντας θερμότητα από αυτόν. (Εικόνα 27)

β) Συγκρότημα λέβητα μέσα στο οποίο υπάρχει ενσωματωμένο κυλινδρικό δοχείο (εναλλάκτης), ανάλογης χωρητικότητας νερού. Έτσι ένα ουδέτερο υγρό (το νερό του κλειστού κυκλώματος), εμποδίζει την άμεση επαφή της φλόγας του καυστήρα με τον εναλλάκτη. Το ουδέτερο αυτό υγρό χρησιμοποιείται και στο κύκλωμα θέρμανσης χώρων. (Εικόνα 25)

Εναλλάκτης σωληνοειδούς τύπουΠεριγραφήΕίναι ένας σωλήνας, μέσα από τον οποίον διέρχεται το πρωτεύον υγρό ενός κλειστού κυκλώματος (π.χ.νερό λέβητα) (Εικόνα 22)Ο σωλήνας αυτός λούζεται από το δευτερεύον υγρό (π.χ. νερό χρήσης). Το όλο σύστημα περικλείεται από ένα δοχείο. Ο σωλήνας αυτός ζεσταίνεται από το νερό του λέβητα (πρωτεύον μέσο), που διέρχεται μέσα από αυτόν και μεταδίδει την θερμότητά του στο νερό χρήσης, μέσα στο οποίο είναι εμβαπτισμένος. Είναι δηλαδή, σαν μια ηλεκτρική αντίσταση, η οποία είναι βυθισμένη μέσα στο νερό χρήσης, (το οποίο και θερμαίνει) εναλλάσσοντας την θερμότητα που αποκτά από το πρωτεύον μέσο.

Εικόνα 24

Πλακοειδής εναλλάκτης

Εικόνα 25Λέβητας και εναλλάκτης σε ένα συγκρότημα. Το πράσινο είναι το ουδέτερο υγρό του κλειστού κυκλώματος

Εικόνα 26Στιγμιαίος παρασκευαστής

Εικόνα 27Λέβητας και εναλλάκτης σε ένα συγκρότημα

Ηλεκτρικός θερμοσίφωναςΟ ηλεκτρικός θερμοσίφωνας λειτουργεί όπως και ο εναλλάκτης σωληνοειδούς τύπου, με την διαφορά ότι σαν εναλλάκτη χρησιμοποιεί την ηλεκτρική αντίσταση και σαν πρωτεύον μέσο (για θέρμανση της αντίστασης), το ηλεκτρικό ρεύμα. (Εικόνα 23, 29)

Εικόνα 22

Εναλλάκτης σωληνοειδούς τύπου.

Εικόνα 23

Στον ηλεκτρικό αυτό θερμοσίφωνα διακρίνεταιη αντίσταση (εναλλάκτης) που είναι βυθισμένημέσα στο δευτερεύον υγρό(νερό χρήσης)

Στιγμιαίοι παρασκευαστέςΈνα ορισμένο μήκος και ένας ορισμένος αριθμός σωλήνων, βρίσκονται τοποθετημένοι μέσα σε ένα δοχείο. Το σύνολο αυτών των σωλήνων το ονομάζουμε σαρμπαντίνα. Το νερό χρήσης διέρχεται μέσα από τους σωλήνες. Το καινό που δημιουργείται μεταξύ του εξωτερικού περιβλήματος του δοχείου και της σαρμπαντίνας, είναι γεμάτο με το πρωτεύον υγρό, το οποίο θερμαίνεται π.χ. από τον λέβητα. Το πρωτεύον υγρό μεταδίδει την θερμότητά του στην σαρμπαντίνα (εναλλάκτης), η οποία με την σειρά της, μεταδίδει την θερμότητα αυτή στο δευτερεύον υγρό (νερό χρήσης), που διέρχεται μέσα από αυτήν. Στους στιγμιαίους δηλαδή παρασκευαστές, συμβαίνει το αντίθετο από ότι στους εναλλάκτες σωληνοειδούς τύπου. (Εικόνα 26)

Εφαρμογή - Εγκατάσταση - Λειτουργία

Ηλεκτρικός θερμοσίφωναςΧρησιμοποιείται μόνο όταν δεν έχουμε κεντρική θέρμανση ή σε πολυκατοικίες, όπου η χρήση ζεστού νερού από μπόιλερ είναι ανεξέλεγκτη, ως προς την κατανομή κοινόχρηστων δαπανών.ΜπόιλερΥπάρχουν μπόιλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόιλερ διπλής ενέργειας, μπορούν να παράγουν ζεστό νερό χρήσης, χρησιμοποιώντας δύο πηγές ενέργειας. Τα μπόιλερ τριπλής ενέργειας, μπορούν εναλλακτικά ή συγχρόνως, να χρησιμοποιούν την ενέργεια προς θέρμανση ζεστού νερού που προέρχεται: α) από την ηλεκτρική αντίσταση (ηλεκτρική ενέργεια) β) από τους ηλιακούς συλλέκτες (ηλιακή ενέργεια) γ) από τον λέβητα ( υγρών στερεών ή αερίων καυσίμων)Τύποι μπόιλερ1. Οριζόντιο (παταριού)Οι παροχές του κλειστού κυκλώματος και του κυκλώματος της ύδρευσης βρίσκονται συνήθως από πάνω. Η ηλεκτρική αντίσταση και οι παροχές της σαρμπαντίνας ( αν είναι με σαρμπαντίνα ή αν είναι τριπλής ενέργειας), βρίσκονται στα πλάγια. (Σχέδιο 21)2. Οριζόντιο (παροχές από κάτω)Είναι το ίδιο με το παραπάνω με την διαφορά ότι, οι παροχές του κλειστού κυκλώματος και του κυκλώματος της ύδρευσης, βρίσκονται από κάτω. Δεν μπορούμε να τα τοποθετήσουμε διαφορετικά. Στο Σχέδιο 21 φαίνεται ότι σχεδόν πάντα, η είσοδος και η έξοδος του νερού χρήσης, βρίσκονται προς τις άκρες του μπόιλερ, ενώ η προσαγωγή και η επιστροφή του κλειστού κυκλώματος, ανάμεσα από τις δύο προηγούμενες γραμμές σύνδεσης.Η είσοδος κρύου νερού από το δίκτυο, γίνεται στο κάτω μέρος του μπόιλερ και η έξοδος ζεστού νερού προς κατανάλωση, από το πάνω μέρος του μπόιλερ. Σε αντίθετη σύνδεση ή σε λάθος τοποθέτηση, θα πάρουμε λίγο μόνο ζεστό νερό και στην συνέχεια κρύο, μια και το σύνολο του ζεστού νερού βρίσκεται στο πάνω μέρος του μπόιλερ, το οποίο δεν μπορούμε να στείλουμε προς κατανάλωση και μένει ανεκμετάλλευτο μέσα σε αυτό.3. Κάθετο ΜπόιλερΣτην περίπτωση αυτή, οι παροχές του κλειστού κυκλώματος, βρίσκονται στα πλάγια του μπόιλερ και δεξιά ή αριστερά αυτού. Αν το μπόιλερ είναι με σαρμπαντίνα ή τριπλής ενέργειας, τότε οι παροχές της σαρμπαντίνας και η ηλεκτρική αντίσταση, βρίσκονται στο κάτω μέρος του μπόιλερ. Οι παροχές του κυκλώματος της ύδρευσης, βρίσκονται επίσης στο κάτω μέρος του μπόιλερ. Και σε αυτόν τον τύπο του μπόιλερ παρατηρούμε ότι η είσοδος του κρύου νερού από το δίκτυο γίνεται στο κάτω μέρος του μπόιλερ, ενώ η έξοδος ζεστού νερού προς χρήση, από το πάνω μέρος του μπόιλερ. (Σχέδιο 22).4. Δαπέδου (Εικόνα 28)Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, ανάλογα με την ιδέα και το πνεύμα κάθε κατασκευαστή. Συναντάμε μπόιλερ του τύπου αυτού, με τις παροχές των ζεστών νερών χρήσης από την πάνω ή την κάτω μεριά του μπόιλερ, με την ηλεκτρική αντίσταση από πάνω από κάτω ή από τα πλάγια και κάτω, με τις παροχές του κλειστού κυκλώματος από τα πλάγια ή από κάτω κ.λ.π. Εκείνο που θα πρέπει να προσεχτεί πάντα είναι, η είσοδος κρύου και η έξοδος ζεστού νερού χρήσης, καθώς και η προσαγωγή από τον λέβητα και η επιστροφή προς αυτόν. Ηλεκτρική σύνδεση - Παρατηρήσεις

Σχέδιο 21

1. Έξοδος ζεστού νερού χρήσης2. Είσοδος κρύου νερού από δίκτυο3. Είσοδος από π.χ. λέβητα4. Έξοδος προς λέβητα5. Σαρμπαντίνα6. Ηλεκτρική αντίσταση.

Εικόνα 29

Στην αριστερή εικόνα φαίνεται η ηλεκτρική αντίσταση.Στην δεξιά εικόνα φαίνεται ο θερμοστάτης της ηλεκτρικής αντίστασης, οι βίδες πουσυγκρατούν την ηλεκτρική αντίσταση και οι παροχές νερού χρήσης που είναι σημαδεμένες με το μπλε και το κόκκινο χρώμα.

Στην μπλε παροχή συνδέεται το κρύο νερό από το δίκτυο και στην κόκκινη το ζεστό προς τις παροχές κατανάλωσης.

Η ηλεκτρική σύνδεση του μπόιλερ, θα πρέπει να γίνεται πάντα από ηλεκτρολόγο. Εκείνο που θα πρέπει να προσεχτεί είναι η ρύθμιση και η καλή λειτουργία του θερμοστάτη της αντίστασης. Αν χαλάσει αυτή, υπάρχει περίπτωση το νερό να <<βράσει >> και να σκάσει το μπόιλερ. Έτσι, αν καταλάβουμε ότι το νερό χρήσης έχει υψηλή θερμοκρασία, τότε ελέγχουμε τον θερμοστάτη της αντίστασης και αν δεν λειτουργεί, τον αντικαθιστούμε αμέσως. Αυτό είναι πολύ βασικό γιατί, έχουν παρατηρηθεί ατυχήματα, από την κακή λειτουργία του θερμοστάτη.

Αν το νερό του μπόιλερ δεν μπορεί να ζεσταθεί από την ηλεκτρική αντίσταση, τότε ή έχει χαλάσει ο θερμοστάτης αυτός ή έχει καταστραφεί ή αντίσταση.Αν το νερό του μπόιλερ αργεί να ζεσταθεί από την ηλεκτρική αντίσταση, τότε το πιθανότερο είναι να έχει πιάσει άλατα αυτή και να μην μπορεί να μεταφέρει την θερμότητα στο νερό χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, αντικαθιστούμε την ηλεκτρική αντίσταση .Η παροχή εισόδου κρύου νερού χρήσης και η επιστροφή προς τον λέβητα, είναι σημαδεμένες από τους κατασκευαστές με μπλε χρώμα. Η παροχή ζεστού νερού προς κατανάλωση και η προσαγωγή από τον λέβητα, είναι σημαδεμένες με κόκκινο χρώμα. Πολλοί κατασκευαστές δίπλα στις παροχές αυτές γράφουν ποιο σκοπό εξυπηρετεί η κάθε παροχή.

Σύνδεση μπόιλερ με ηλιακούς συλλέκτες και λέβητα

Θα εξετάσουμε την περίπτωση, σύνδεσης και λειτουργίας ενός μπόιλερ τριπλής ενέργειας, τοποθετημένο μέσα στο λεβητοστάσιο και με τους ηλιακούς συλλέκτες τοποθετημένους στην σκεπή του κτιρίου.Όπως φαίνεται και στο Σχέδιο 23, το κλειστό κύκλωμα των συλλεκτών είναι συνδεδεμένο με την σαρμπαντίνα του μπόιλερ, με μια διάταξη σωληνώσεων και οργάνων λειτουργίας και ρύθμισης. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με τον λέβητα.Αν η θερμοκρασία των συλλεκτών είναι μεγαλύτερη από αυτήν του μπόιλερ, τότε αρχίζει να λειτουργεί ο κυκλοφορητής του κυκλώματος συλλεκτών μπόιλερ. Όταν η θερμοκρασία των συλλεκτών είναι μικρότερη από αυτήν του μπόιλερ, τότε ο κυκλοφορητής δεν λειτουργεί αλλά μπορεί να λειτουργήσει ο κυκλοφορητής του κυκλώματος λέβητας, μπόιλερ αν αυτό απαιτείται.Στο κύκλωμα συλλεκτών πρέπει να συνδεθεί εκτός του δοχείου διαστολής και αυτόματος πλήρωσης, βαλβίδα ασφαλείας πίεσης, εξαεριστικό δικτύου, βάνα αποχέτευσης, βαλβίδα αντεπιστροφής, δοχείο διαστολής νερού χρήσης.Διαφορική θερμοκρασιακή ρύθμισηΔιαφορικός θερμοστάτης ηλιακούΟ διαφορικός θερμοστάτης είναι μια ηλεκτρονική συσκευή. Χρησιμοποιείται κυρίως σε εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, με το μπόιλερ κάτω από τους ηλιακούς συλλέκτες και επομένως με βεβιασμένη κυκλοφορία του υγρού του κλειστού κυκλώματος (νερό και αντιψυκτικό), μέσω του κυκλοφορητή του κυκλώματος ηλιακών συλλεκτών μπόιλερ. (Εικόνα 30).Η συσκευή ελέγχει την θερμοκρασία του υγρού στον χώρο των ηλιακών συλλεκτών και του κάτω μέρους του μπόιλερ μέσω αισθητηρίων. Αν η διαφορά των δύο αυτών θερμοκρασιών είναι μεγαλύτερη από αυτήν που έχουμε επιλέξει (συνήθως 4 ή 8 βαθμούς Κελσίου), τότε η συσκευή ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή και έτσι μεταφέρεται η θερμότητα από τους ηλιακούς συλλέκτες στο μπόιλερ.Αν οι δύο θερμοκρασίες (συλλεκτών και μπόιλερ), πλησιάσουν μεταξύ τους, τότε διακόπτεται η λειτουργία του κυκλοφορητή και δίνεται εντολή στον κυκλοφορητή του κυκλώματος λέβητας μπόιλερ ή στην ηλεκτρική αντίσταση, να συνεχίσουν την θέρμανση του μπόιλερ. Αν η θερμοκρασία των συλλεκτών υπερβεί την επιλεγείσα τιμή, τότε διακόπτεται η λειτουργία του κυκλοφορητή του λέβητα και λειτουργεί ο κυκλοφορητής των ηλιακών συλλεκτών.Αν η θερμοκρασία των ηλιακών συλλεκτών πέσει κάτω από 4 βαθμούς Κελσίου, τότε η συσκευή δίνει και πάλι εντολή στον κυκλοφορητή του κυκλώματος μπόιλερ συλλεκτών, για έναρξη λειτουργίας, διατηρώντας έτσι την θερμοκρασία των συλλεκτών σε επίπεδο 4 - 6 βαθμούς Κελσίου (αντιπαγωτική προστασία).Ρύθμιση συσκευήςΜια συσκευή θερμοκρασιακής ρύθμισης μπορεί να έχει, ανάλογα τον κατασκευαστή, τα παρακάτω κουμπιά ρύθμισηςΡ1. Είναι διαφορικός διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασιακής διαφοράς π.χ. θέση 3 σημαίνει διαφορά διακοπής 3 βαθμούς Κελσίου.Ρ=2 σημαίνει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και μπόιλερ 2 βαθμούς Κελσίου .Έτσι αν η θερμοκρασία νερού του μπόιλερ είναι π.χ. 30 βαθμούς, πρέπει η θερμοκρασία του υγρού των ηλιακών συλλεκτών να ανεβεί ((Ρ1=3)+(Ρ2=2)= 5) πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου, για να θέσει η ηλεκτρονική συσκευή σε λειτουργία τον κυκλοφορητή του κυκλώματος ηλιακών συλλεκτών μπόιλερ. Αν η θερμοκρασία του υγρού των ηλιακών συλλεκτών, μειωθεί κατά Ρ1=3 βαθμούς, δηλαδή γίνει 32 βαθμούς Κελσίου, σταματάει η λειτουργία του κυκλοφορητή. Το κουμπί Ρ1 δηλαδή, επηρεάζει την συχνότητα εκκίνησης του κυκλοφορητή.Όταν η ηλεκτρονική συσκευή δίνει εντολή για λειτουργία του κυκλοφορητή του κυκλώματος ηλιακών συλλεκτών μπόιλερ, τότε ανάβει μια ενδεικτική λυχνία στην συσκευή.Ρ3. Με το κουμπί αυτό, μπορούμε να ρυθμίσουμε την μέγιστη θερμοκρασία νερού του μπόιλερ σε βαθμούς Κελσίου. Έτσι τοποθετώντας π.χ. το κουμπί στην θέση 60, τότε όταν το νερό του μπόιλερ ανεβεί στην θερμοκρασία των 60 βαθμών Κελσίου, σταματάει η λειτουργία του κυκλοφορητή του κυκλώματος ηλιακών συλλεκτών μπόιλερ.Ρ4. Είναι ένα ποντισιόμετρο ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή και δεν πρέπει να αλλάξει ένδειξη.Διακόπτης θέσεων manu - auto - 0 . Όταν ο διακόπτης αυτός είναι τοποθετημένος στην θέση 0 (μηδέν), ο κυκλοφορητής δεν λειτουργεί ποτέ. Στην θέση auto ο κυκλοφορητής λειτουργεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που κάναμε. Στην θέση manu ο κυκλοφορητής λειτουργεί συνεχώς.Η ηλεκτρική σύνδεση της ηλεκτρονικής συσκευής διαφορικής θερμοκρασιακής ρύθμισης, πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τα σχέδια του κάθε κατασκευαστή.Τρόποι σύνδεσης μπόιλερ

Σχέδιο 22

1.΄Εξοδος ζεστού νερού χρήσης2. Είσοδος κρύου νερού από δίκτυο3. Είσοδος από π.χ. λέβητα4. Έξοδος προς λέβητα5. Σαρμπαντίνα6. Ηλεκτρική αντίσταση

Εικόνα 28

Μπόιλερ δαπέδου

Σχέδιο 23

1.Παροχή κρύου νερού από το δίκτυο
2.Παροχή ζεστού νερού χρήσης
3.Κλειστά δοχεία διαστολής
4.Ηλιακοί συλλέκτες
5.Λέβητας6.Μπόιλερ
Κυκλοφορητές
Εικόνα 30 Διαφορικός θερμοστάτης ηλιακού

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑΗ σύνδεση του μπόιλερ με τον λέβητα, μπορεί να γίνει με τρεις (3) κυρίως τρόπους.1) Απ ευθείας στο κύκλωμαΣτην περίπτωση αυτή, θεωρούμε το μπόιλερ σαν ένα ακόμη θερμαντικό σώμα και συνδέεται στην εγκατάσταση του λέβητα όπως ακριβώς ένα θερμαντικό σώμα. (Σχέδιο 24).Η σύνδεση αυτή, εφαρμόζεται κυρίως σε μικρά κυκλώματα θέρμανσης (μονοκατοικίες) ή σε πολυκατοικίες με αυτονομία θέρμανσης. Προκειμένου για μονοκατοικίες, το μπόιλερ τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης (λεβητοστάσιο, αποθήκη, πατάρι, WC, κ.λ.π.). Σε πολυκατοικίες με αυτονομία, τοποθετείται στο πατάρι ή στο WC συνήθως κάθε διαμερίσματος.Η θερμοκρασία του νερού χρήσης στην περίπτωση αυτή, μπορεί να φτάσει την θερμοκρασία νερού του λέβητα.2) Με δικό του κυκλοφορητήΣε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης που χρησιμοποιούμε κοινό λέβητα, για θέρμανση χώρου και θέρμανση ζεστού νερού χρήσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κυκλοφορητή για την λειτουργία των θερμαντικών σωμάτων και ένα κυκλοφορητή για την λειτουργία του μπόιλερ (Σχέδιο 25).Στην περίπτωση αυτή, ο κυκλοφορητής του μπόιλερ ελέγχεται από τον θερμοστάτη του μπόιλερ και επομένως η θερμοκρασία του νερού χρήσης μπορεί να είναι διαφορετική από την θερμοκρασία νερού προσαγωγής προς τα θερμαντικά σώματα. Έτσι, έχουμε ζεστό νερό χρήσης στην θερμοκρασία που θέλουμε και όποτε το θέλουμε, ανεξάρτητα από το αν απαιτείται θέρμανση χώρου ή όχι.Το σύστημα αυτό σύνδεσης εφαρμόζεται κυρίως σε μονοκατοικίες, με τοποθέτηση του μπόιλερ μέσα στο λεβητοστάσιο, ή σε κοντινή απόσταση από αυτό.Φυσικά, όταν δεν χρησιμοποιούμε κοινό λέβητα για την θέρμανση χώρου και για την θέρμανση ζεστού νερού χρήσης, τότε χρησιμοποιούμε ένα κυκλοφορητή για ένα ή περισσότερα μπόιλερ ή και περισσότερους κυκλοφορητές για μεγάλες εγκαταστάσεις, ανάλογα την σύνδεση που απαιτείται (εν σειρά ή παράλληλα). Πριν ή μετά τους κυκλοφορητές τοποθετούμε βαλβίδες αντεπιστροφής (όπως εξάλλου σε κάθε σύστημα αυτονομίας που χρησιμοποιούνται κυκλοφορητές)3) Με δική του βάνα αυτονομίαςΣτην περίπτωση, αυτή αντί για ένα κυκλοφορητή για τα θερμαντικά σώματα και ένα κυκλοφορητή για το μπόιλερ, χρησιμοποιούμε ένα κυκλοφορητή και δύο ηλεκτροβάνες αυτονομίας, μία για το κύκλωμα λέβητα θερμαντικών σωμάτων και μία για το κύκλωμα λέβητα μπόιλερ.Ο θερμοστάτης χώρου δίνει εντολή στην ηλεκτροβάνα αυτονομίας, που είναι τοποθετημένη στο κύκλωμα λέβητας θερμαντικά σώματα και ο θερμοστάτης του μπόιλερ, δίνει εντολή στην ηλεκτροβάνα του κυκλώματος λέβητας μπόιλερ.ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΟΙΛΕΡ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Σχέδιο 24 Σύνδεση μπόιλερ απ ευθείας στο κύκλωμα

1. Θερμαντικό σώμα2. Μπόιλερ3. ΛέβηταςΚυκλοφορητής

Σχέδιο 25 Σύνδεση μπόιλερ με δικό του κυκλοφορητή

Ειδικότερα όμως στην περίπτωση αυτή, απαιτείται είτε ένα μπόιλερ τριπλής ενέργειας, (ηλιακοί συλλέκτες, λέβητας, ηλεκτρική αντίσταση) είτε ένα μπόιλερ διπλής ενέργειας (λέβητας, ηλεκτρική αντίσταση).Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούμε δύο κυκλοφορητές. Ο ένας τοποθετείται στο κύκλωμα λέβητα, μπόιλερ, θερμαντικά σώματα και ο άλλος στο κύκλωμα ηλιακοί συλλέκτες μπόιλερ (Σχέδιο 26).Η διαφορά είναι στο ότι * με ένα μπόιλερ τριπλής ενέργειας, έχουμε δύο χωριστά κλειστά κυκλώματα. Κατασκευάζουμε ένα για τον λέβητα και τα θερμαντικά σώματα και ένα για τους ηλιακούς συλλέκτες και απαιτείται διαφορικός θερμοστάτης ηλιακού.

* με ένα μπόιλερ διπλής ενέργειας, έχουμε ένα κοινό κλειστό κύκλωμα για τα θερμαντικά σώματα και τους ηλιακούς συλλέκτες. Απαιτούνται βαλβίδες αντεπιστροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις και βάνες αυτονομίας. Η μία τοποθετείται στην προσαγωγή από τους ηλιακούς συλλέκτες προς το μπόιλερ και η άλλη στην προσαγωγή από τον λέβητα προς το μπόιλερ επίσης. Φυσικά οι βάνες αυτές είναι συνδεδεμένες έτσι ηλεκτρικά, ώστε όταν ανοίγει η μία να κλείνει η άλλη.ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΠΟΙΛΕΡ ΜΑΖΙΣε μεγάλες ή συνεχείς καταναλώσεις ζεστού νερού χρήσης, απαιτούνται πολλές φορές περισσότερα του ενός μπόιλερ, τα οποία χρησιμοποιούν ένα η περισσότερους λέβητες.Υπάρχουν δύο περιπτώσεις σύνδεσης των μπόιλερ μεταξύ τους. Η σύνδεση που θα εφαρμοστεί, εξαρτάται από την ζήτηση ζεστού νερού χρήσης. 1) Εν σειρά συνδέονται τα μπόιλερ μεταξύ τους, όταν απαιτείται συνεχή αλλά μικρή σε όγκο παροχή (Σχέδιο 27). Στην περίπτωση αυτή καταναλώνουμε πρώτα το νερό του πρώτου μπόιλερ, στο οποίο όμως δεν εισέρχεται το κρύο νερό του δικτύου πόλης (10 βαθμούς Κελσίου περίπου), αλλά το ζεστό νερό του δεύτερου μπόιλερ. 2) Παράλληλα συνδέονται τα μπόιλερ μεταξύ τους, όταν απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού, σε μικρό χρονικό διάστημα (Σχέδιο 28). Στην περίπτωση αυτή, έχουμε παροχή νερού προς χρήση και από τα δύο μπόιλερ συγχρόνως.Οι παραπάνω συνδέσεις, αφορούν την σύνδεση των σωληνώσεων του νερού χρήσης από το δίκτυο πόλης προς τις καταναλώσεις και του κλειστού κυκλώματος λέβητας μπόιλερ.Παραλλαγές στους παραπάνω τρόπους σύνδεσης μπορούν να γίνουν πολλές. Μπορούμε για παράδειγμα να συνδέσουμε τα δύο μπόιλερ εν σειρά με το κύκλωμα νερών χρήσης και να εφαρμόσουμε την παράλληλη σύνδεση για το κλειστό κύκλωμα λέβητα μπόιλερ ή το αντίθετο.Στην εν σειρά σύνδεση στο κλειστό κύκλωμα χρησιμοποιούμε κυκλοφορητή μικρότερης ισχύος (μικρότερη παροχή νερού), από ότι στην παράλληλη σύνδεση.

Σχέδιο 26 Σύνδεση μπόιλερ με λέβητα και ηλιακούς συλλέκτες

1.Θερμαντικό σώμα2. Μπόιλερ3.Λέβητας4.Ηλιακοί συλλέκτες

Σχέδιο 27 
Σύνδεση μπόιλερ εν σειρά

Πλακοειδής Εναλλάκτες

ΠεριγραφήΟι πλακοειδής εναλλάκτες, αποτελούνται από ένα σύνολο ανοξείδωτων πλακών, ενωμένων και συγκολλημένων μεταξύ τους ή στερεωμένων με ειδικούς συνδέσμους.Οι πλάκες αυτές είναι κυματοειδής, για να προκαλείται στροβιλισμός, προς μεταφορά θερμότητας.Το όλο σύστημα δημιουργεί δύο ανεξάρτητα κανάλια, που περιέχουν δύο διαφορετικά υγρά με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να ρέουν χωρίς να αναμειγνύονται (Εικόνα 31).Στο κάτω και στο πάνω μέρος του όλου συστήματος, υπάρχουν τέσσερα (4) στο σύνολο στόμια σύνδεσης. Τα δύο από αυτά, συνδέονται με το μέσο που θερμαίνει το υγρό (π.χ. λέβητας) και μεταφέρουν το υγρό από αυτό μέσα στα κανάλια. Τα άλλα δύο μεταφέρουν π.χ. το νερό χρήσης μέσω των καναλιών που υπάρχουν στο ενδιάμεσο των προηγουμένων και συνδέονται το ένα με την παροχή κρύου νερού από το δίκτυο πόλης και το άλλο με τις παροχές κατανάλωσης ζεστού νερού χρήσης. Τα στόμια αυτά, συνήθως βρίσκονται στην μία πλευρά του εναλλάκτη και η ροή των δύο υγρών είναι αντίθετη (Εικόνα 32).

Λειτουργία - ΕγκατάστασηΓια να λειτουργήσουν οι πλακοειδής εναλλάκτες, απαιτούνται εκτός των άλλων (εξαρτήματα σύνδεσης αποφρακτικές βάνες κ.λ.π.), ένας διακόπτης ροής, μία τρίοδος θερμοστατική ρυθμιστική βάνα και ένας κυκλοφορητής.Ο διακόπτης ροής τοποθετείται στην είσοδο του κρύου νερού από το δίκτυο πόλης. Σκοπός του είναι να θέσει σε λειτουργία τον κυκλοφορητή, σε κάθε ζήτηση ζεστού νερού χρήσης. Είναι δηλαδή ένας ηλεκτρικός διακόπτης, ο οποίος πρέπει να λειτουργεί με υποπίεση. Έτσι, σε κάθε ζήτηση ζεστού νερού χρήσης, κλείνει ηλεκτρικό κύκλωμα, δίνοντας παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον κυκλοφορητή και διακόπτεται αυτή (η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος), όταν σταματήσει η ζήτηση ζεστού νερού.Ο διακόπτης νερού πρέπει να είναι με μεμβράνη και να ρυθμίζεται για μικρές ή μεγάλες πιέσεις νερού από το δίκτυο πόλης. Οι διακόπτες ροής με έλασμα, το οποίο μετακινείται με την ροή του νερού, δεν έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.Η ρυθμιστική βάνα (μέσω του ενσωματωμένου θερμοστάτη), ελέγχει την θερμοκρασία του νερού του λέβητα, που διέρχεται μέσα από τον πλακοειδή εναλλάκτη. Έτσι, εξασφαλίζεται μια σταθερή και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία νερού χρήσης. Αν δηλαδή το νερό επιστροφής προς τον λέβητα, έχει θερμοκρασία πάνω από 55 βαθμούς Κελσίου, τότε επιστρέφει ξανά στον εναλλάκτη μέσω του κυκλοφορητή και όχι στον λέβητα. Το σύστημα αυτό εμποδίζει την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υψηλές θερμοκρασίες και εξασφαλίζει μια επιθυμητή θερμοκρασία, όχι πάνω από 55 βαθμούς Κελσίου.Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του λέβητα και του νερού χρήσης, είναι περίπου 10 βαθμούς Κελσίου. Αν έχουμε δηλαδή θερμοκρασία νερού λέβητα π.χ. 60 βαθμούς, τότε το νερό χρήσης θα είναι περίπου 50 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα βέβαια την ζήτηση και την θερμοκρασία εισαγωγής του κρύου νερού χρήσης.Υπάρχουν στην αγορά ολοκληρωμένα συστήματα εναλλακτών, με όλα τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα και εκείνο που μένει στον εγκαταστάτη, είναι η σύνδεση με το κύκλωμα του λέβητα και το νερό χρήσης (Εικόνα 33).

Σχέδιο 28 Παράλληλη σύνδεση μπόιλερ

5. Κρύο νερό από δίκτυο πόλης6.Ζεστό νερό προς κατανάλωση

Εικόνα 31

Ροή δύο υγρών χωρίςνα αναμειγνύονται

Ισχύς του λέβητα

Ανάλογα με τον εναλλάκτη που χρησιμοποιούμαι, απαιτείται και μια ορισμένη θερμική ισχύς του λέβητα. Για να βρούμε αυτή την ισχύ του λέβητα, χρησιμοποιούμε τον τύπο:Q=a*(t1-t2)Q= η ισχύς του λέβητα σε Kcal/h

a= η ροή του νερού σε λίτρα ανά ώραt1= θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσηςt2=Θερμοκρασία κρύου νερού χρήσηςΠ.Χ. έχουμε σαν δεδομένο από τον κατασκευαστή ότι ό τάδε τύπος εναλλάκτη έχει a=500 λίτρα ροή νερού την ώρα t1= 50 και t2=10 βαθμούς Κελσίου. Η ισχύς του λέβητα με τα παραπάνω δεδομένα πρέπει να είναι:Q=500*(50-10)=500*40=20.000 kcal/hΑν τώρα θέλουμε να ξέρουμε την μέγιστη συνεχή παροχή και γνωρίζουμε την ισχύ του λέβητα τότε:a=Q/t1-t2

Παρατηρούμε ότι:Όσο μειώνεται η απαιτούμενη θερμοκρασία νερού χρήσης ή όσο αυξάνει η θερμοκρασία του κρύου νερού από το δίκτυο πόλης, τόσο και μικρότερης ισχύος λέβητας απαιτείταιΌσο μικρότερη η διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας ζεστού νερού και κρύου νερού χρήσης, τόσο μεγαλώνει και η μέγιστη συνεχή παροχή ζεστού νερού χρήσης.Όλα τα παραπάνω δεν είναι απόλυτα. Είναι ο κανόνας αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι, η παροχή εξαρτάται και από τις διατομές και το μήκος των σωληνώσεων, καθώς και από την πίεση του δικτύου.

Πλεονεκτήματα - ΧαρακτηριστικάΤα πλεονεκτήματα των πλακοειδών εναλλακτών είναι:- Μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού σε κάθε ζήτηση- Σταθερή θερμοκρασία στο νερό χρήσης- Έλεγχος αρχικής θερμοκρασίας- Ελάχιστη απώλεια από ακτινοβολία επομένως οικονομία καυσίμων- Λειτουργία του συστήματος μόνο κατά την στιγμή ζήτησης ζεστού νερού- Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση- Μικρός χώρος εγκατάστασης για μεγάλη παραγωγή ζεστού νερού.- Πολύ λίγη αποθήκευση νερού- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 30 bar- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 225 βαθμούς Κελσίου- Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας -120 βαθμούςΕφαρμογές- Στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανση άλλων υγρών (γάλα, λάδι, κλπ)- Στην αντικατάσταση των μπόιλερ- Στην ολοκλήρωση των συστημάτων διπλής ενέργειας (ηλιακοί συλλέκτες, κεντρική θέρμανση)- Στην τηλεθέρμανση για θέρμανση χώρων ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης- Στα συστήματα αντλιών θερμότητας σαν εξατμιστής ή σαν συμπυκνωτής- Στην Βιομηχανία για την ψύξη ή θέρμανση λαδιώνΠαροχές νερούΗ παροχή του ζεστού νερού χρήσης, εξαρτάται από το μέγεθος και τον αριθμό των πλακών του εναλλάκτη, σε συνάρτηση με την ισχύ του λέβητα και μπορεί να φτάσει από 500 λίτρα μέχρι πολλές χιλιάδες λίτρα νερό την ώρα.Υπάρχουν εναλλάκτες με παροχές από 1/2 μέχρι 2 ίντσες.Για τον υπολογισμό του εναλλάκτη που απαιτείται σε κάθε εγκατάσταση, λαμβάνονται υπ όψιν, οι πίνακες του κάθε κατασκευαστή.

Εικόνα 32

Πλακοειδής εναλλάκτες.Διακρίνονται τα στόμιασύνδεσης.

Εικόνα 33

Ολοκληρωμένο σύστημα πλακοειδήεναλλάκτη

Εναλλάκτης συστήματος από σωλήνες τυλιγμένους ελικοειδώς

Περιγραφή συσκευήςΈνα ορισμένο μήκος και ένας ορισμένος αριθμός σωλήνων, βρίσκονται τοποθετημένοι μέσα σε ένα δοχείο.Η συσκευή λοιπόν αποτελείται: α) Από μια δέσμη σωλήνων ανοξείδωτων ή χάλκινων β) Από το χαλύβδινο περίβλημα γ) Από την εξωτερική μόνωση -Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 - 16 bar -Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 100 - 150 βαθμούς -Διάμετρος στομίων σύνδεσης από D40 μέχρι D125 -Περιεκτικότητα σωλήνων 3 μέχρι 32 λίτρα -Περιεκτικότητα περιβλήματος 11 μέχρι 82 λίτρα -Βάρος από 36 μέχρι 300 κιλά -Παροχή νερού μέχρι αρκετές χιλιάδες λίτρα την ώρα -Ύψος από 90 μέχρι 160 cm -Διάμετρος από 20 μέχρι 45 cm(όλα τα παραπάνω αφορούν ένα συγκεκριμένο προϊόν μιας συγκεκριμένης εισαγωγικής και εμπορικής εταιρείας)ΛειτουργίαΤο νερό χρήσης διέρχεται μέσα από τους σωλήνες. Ο χώρος μεταξύ του περιβλήματος και της δέσμης των σωλήνων, είναι γεμάτος με το πρωτεύον υγρό, το οποίο θερμαίνεται π.χ. από τον λέβητα. Το πρωτεύον υγρό μεταδίδει την θερμότητά του στην δέσμη των σωλήνων (εναλλάκτης), οι οποίοι με την σειρά τους, μεταδίδουν την θερμότητα αυτή στο δευτερεύον υγρό (νερό χρήσης), που διέρχεται μέσα από αυτούς. Στους στιγμιαίους δηλαδή παρασκευαστές, συμβαίνει το αντίθετο από ότι στους εναλλάκτες σωληνοειδούς τύπου.Στους εναλλάκτες αυτούς η εναλλαγή της θερμότητας πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή της αντιρροής. (Σχέδιο 29)ΧρήσειςΣτιγμιαίος παρασκευαστής θερμού νερού

Σχέδιο 29

Zεστό νερό χρήσης προς παροχές κατανάλωσηςπαροχή κρύου νερού από δίκτυο πόλης

Στην περίπτωση αυτή το νερό που πρέπει να ζεσταθεί κυκλοφορεί στο εσωτερικό της δέσμης των σωλήνων. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ελεγχθεί.Για άλλες εφαρμογές (πισίνες, ατμό, λάδι κ.λ.π.)Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γνωρίζουμε την ελάχιστη χορηγούμενη ποσότητα που απαιτείται σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.Εφαρμογές -Σε μικρές και μεγάλες εγκαταστάσεις -Για θέρμανση κτιρίων, διαμερισμάτων, συνοικιών και αστική θέρμανση (τηλεθέρμανση) -Για νερό σκληρό, μαλακό, ασβεστούχο -Σε συνδιασμό με αποθήκη ζεστού νερού.ΕγκατάστασηΗ τοποθέτηση μιας συσκευής γίνεται κατακόρυφα συνήθως. Μπορεί να τοποθετηθεί και οριζόντια. Η θέση εξαρτάται από τις βάσεις στήριξης και τον χώρο που έχουμε για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος.Το όλο σύστημα απαιτεί τρίοδη βάνα ανάμειξης με σερβοκινητήρα και ηλεκτρονική συσκευή ώστε να ελέγχεται η ποσότητα (όγκος) προσαγωγής νερού από τον λέβητα και επομένως και η θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης.

Βλάβες Συστημάτων-Αποκατάσταση-Διάφορα όργανα και εξαρτήματα

ΜπόιλερΤα πιο συνηθισμένα προβλήματα και τις περισσότερες βλάβες τις συναντάμε στα μπόιλερ και ηλεκτρικά θερμοσίφωνα, ιδίως όταν αυτά δεν είναι ανοξείδωτα.Η πιο συνηθισμένη βλάβη σε ένα μπόιλερ είναι το τρύπημα του. Μπορεί να τρυπήσει το εξωτερικό δοχείο. Το νερό του κλειστού κυκλώματος (πρωτεύον), θα φανεί με τις διάφορες υγρασίες που δημιουργούνται γύρω από αυτό.Αυτό συμβαίνει συνήθως, από νερό που έρχεται σε επαφή με το μπόιλερ από εξωτερικές διαρροές νερού (βαλβίδα ασφαλείας, αυτόματα εξαεριστικά, ελαττωματικές συνδέσεις κ.λ.π.). Μία άλλη αιτία είναι ο ιονισμός, που δημιουργείται με την χρήση διαφορετικών μετάλλων στην εγκατάσταση (χαλκός και χάλυβας). Έτσι, πολλοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν ράβδους μαγνησίου. Αν δεν συμβαίνει αυτό, καλό είναι να τοποθετείται από τους εγκαταστάτες.Επίσης μπορεί να τρυπήσει το εσωτερικό δοχείο του μπόιλερ, αυτό δηλαδή που βρίσκετε μεταξύ του νερού του κλειστού κυκλώματος και του νερού χρήσης. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα. Σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούμε στο κλειστό κύκλωμα βαλβίδα ασφαλείας, παρατηρούμε να ανοίγει η βαλβίδα αυτή και αυτό συμβαίνει γιατί τα δύο κυκλώματα νερού συγκοινωνούν λόγω τρυπήματος. Αν κλείσουμε την παροχή του νερού προς το κλειστό κύκλωμα και δούμε ότι και πάλι η πίεση του νερού ανεβαίνει, τότε πρέπει να ετοιμαζόμαστε μάλλον για αντικατάσταση του μπόιλερ.ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΣε κάθε εγκατάσταση μπόιλερ πρέπει να εφαρμόζονται ορισμένοι κανόνες ασφαλείας.Ασφαλιστική βαλβίδα (βαλβίδα ασφαλείας)Η βαλβίδα αυτή τοποθετείται στην είσοδο του κρύου νερού από το δίκτυο πόλης. Οι βαλβίδες αυτές ανοίγουν σε πιέσεις 6,8,10,12 barΜε πίεση δικτύου 4 bar είναι δυνατό όταν το νερό χρήσης του μπόιλερ ζεσταθεί και ανάλογα με την θερμοκρασία του, να ανεβάσει υψηλές πιέσεις μέσα στο μπόιλερ. Πολλές φορές, κυρίως ηλεκτρικά θερμοσίφωνα, επειδή χάλασε ο θερμοστάτης και λόγω ελαττωματικών ή μικρών βαλβίδων ασφαλείας, τινάχτηκαν στον αέρα. Γι αυτόν κυρίως τον λόγο, πριν μπούμε στο μπάνιο θα πρέπει να ελέγξουμε, αν η ηλεκτρική αντίσταση του θερμοσίφωνα σταμάτησε να λειτουργεί (βλέποντας αν έσβησε η ενδεικτική λυχνία ). Όταν φυσικά το νερό του μπόιλερ ζεσταίνεται από τον λέβητα, δεν μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία νερού πάνω από την θερμοκρασία του νερού του λέβητα.Βαλβίδα αντεπιστροφήςΤοποθετείται στην είσοδο του κρύου νερού με φορά από το δίκτυο προς το μπόιλερ. Χρησιμοποιείται για να μην αδειάσει το νερό του μπόιλερ, λόγω βαρύτητας, όταν δεν υπάρχει νερό στο δίκτυο. Εξασφαλίζει δηλαδή ότι το μπόιλερ θα είναι πάντα γεμάτο και πρέπει να είναι πάντα γεμάτο.Δοχείο διαστολήςΑναλυτική περιγραφή υπάρχει στο κεφάλαιο Συστήματα ασφαλούς λειτουργίας και πλήρωσης νερού

ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑΑναμικτικός θερμοστάτηςΗ θερμοκρασία του νερού χρήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60 βαθμούς Κελσίου και αυτό για πολλούς λόγους (οικονομία, ασφάλεια, προστασία σωληνώσεων και συσκευών από διαστολές και άλατα κ.λ.π.). Αν αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε με άλλους τρόπους, τότε χρησιμοποιούμε αναμικτικούς θερμοστάτες, σκοπός των οποίων είναι η συνεχής παροχή στο δίκτυο ζεστού νερού, με προεπιλεγμένη θερμοκρασία 40 - 60 βαθμούς Κελσίου.Για να λειτουργήσει ένας αναμικτικός θερμοστάτης, πρέπει η πίεση νερού να είναι μεταξύ 2 και 5 bar και μέγιστη 10 bar. Τοποθετείται αμέσως μετά από τον μπόιλερ ή άλλου τύπου εναλλάκτη.Η πίεση κρύου νερού στην είσοδο του θερμοστάτη, πρέπει να είναι πάντοτε λίγο υψηλότερη από την πίεση του ζεστού νερού (200 mdar περίπου).Η υδραυλική του σύνδεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο του κατασκευαστήΒαλβίδα ασφαλείας κενούΟρισμένοι κατασκευαστές συνιστούν την χρήση των βαλβίδων αυτών.Είναι βαλβίδες οι οποίες, αν η πίεση του νερού μέσα στο μπόιλερ πέσει κάτω από ένα ορισμένο όριο και ανοίξουμε μια βρύση ζεστού νερού, τότε εισέρχεται αέρας από το περιβάλλον. Ο αέρας αυτός φεύγει μαζί με το νερό από την βρύση. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να μην δημιουργηθεί υποπίεση μέσα στο μπόιλερ και παραμορφωθεί.Συνήθως δημιουργούν πολλά προβλήματα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παρά μόνο, αν αποτελεί προϋπόθεση του κατασκευαστή για εγγύηση αντικατάστασης λόγω βλάβης.ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας: