Τι είναι το δοχείο αδρανείας (Buffer Tank) ;

Τι είναι το δοχείο αδρανείας; 

Δοχείο αδράνειας ή buffer ή accumulator tank , είναι ένα δοχείο με χωρητικότητα από 300 – 2000 Lt. στο οποίο περιέχετε  νερό του κυκλώματος θέρμανσης (το νερό του κλειστού κυκλώματος δηλαδή) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για θέρμανση είτε για ψύξη.
 
Ουσιαστικά  λειτουργεί σαν μια θερμική μπαταρία, που φορτίζει από διάφορες διαθέσιμες πήγες όπως π.χ. τζάκι , λέβητας πετρελαίου, φυσικού αερίου, σόμπες pellet, αντλίες θερμότητας,  ηλιακοί συλλέκτες κ.λ.π. και επειτα , αναλόγως την ανάγκη , κατανέμει την θερμική ενέργεια σε σώματα καλοριφέρ ή ενδοδαπέδια εγκατάσταση θέρμανσης ή Βoiler για το νερό χρήσης ή όπου αλλού χρειάζεται . 
 
 

Που χρησιμοποιείται : 

Στη θέρμανση ή κλιματισμό, μικρής ή μεγάλης αποθήκευσης ζεστού ή κρύου νερού
Σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου η ζήτηση θερμότητας και η προσφορά θερμότητας, δεν συμβαδίζουν σε  χρόνο ή σε ισχύ
Σε εγκαταστάσεις με πολλές διαφορετικές πηγές θερμότητας
Σε εγκαταστάσεις όπου απαιτείται θερμική διαστρωμάτωση μέσα στο δοχείο αδρανείας
Ως ένα επιπλέον σύστημα ασφαλείας, όταν η προσφορά θερμότητας, υπερβαίνει την ζήτηση
Σε εξειδικευμένες ενεργειακές εφαρμογές.
* Στην καύση στερεών καυσίμων η χρήση του είναι επιτακτική ( ιδίως του ξύλου ).
 

Πως λειτουργεί:

Μια πηγή θερμότητας, όπως είναι ο λέβητας (φ. αερίου, πετρελαίου, pellet. κ.α.), η αντλία θερμότητας, το ενεργειακό τζάκι, προσφέρουν θερμότητα σε έναν χώρο, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, προσφέροντας θερμική άνεση κατά την χειμερινή περίοδο. 
 
Για να διατηρηθούν οι συνθήκες αυτές σταθερές, για παράδειγμα 22°C στην διάρκεια της ημέρας και 18°C στην διάρκεια της νύχτας, θα πρέπει η θερμότητα που προστίθεται σε έναν χώρο, να είναι ισοδύναμη αυτής που χάνεται, έτσι ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία σταθερή.
Κατά την διάρκεια λειτουργίας της θέρμανσης, όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει στο επιθυμητό σημείο και ικανοποιηθεί η ζήτηση, τότε κλείνει ο καυστήρας του λέβητα και σταματάει η καύση. Η ίδια διαδικασία σε λέβητα pellet ή σε τζάκι, όπου η φωτιά συνεχίζει να καίει, ασχέτως αν η ζήτηση έχει καλυφθεί, απαιτεί την ύπαρξη δοχείου αδρανείας, όπου η περισσευούμενη θερμότητα θα αποθηκεύεται.
Έτσι, πέρα από την λειτουργία του ως ασφαλιστική διάταξη, γίνεται ταυτόχρονα και οικονομία μιας και η θερμότητα που αποθηκεύτηκε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα, χωρίς να χρειάζεται να ανάψει ο λέβητας ή το τζάκι. 
Ειδικά τις νυχτερινές ώρες, όπου η τροφοδοσία σε ξύλο ή σε pellet, αν γίνεται χειροκίνητα είναι πρακτικώς αδύνατη, η συσσώρευση θερμότητας  στο δοχείο αδρανείας από πριν, αποδίδεται στον χώρο κρατώντας τον ζεστό καθ’ όλη την διάρκεια του ύπνου.  
Ακόμα, το δοχείο αδρανείας είναι απαραίτητο συστατικό μιας εγκατάστασης αντλίας θερμότητας. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, η λειτουργία απόψυξης του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας της αντλίας θερμότητας, απαιτεί την ύπαρξη δοχείου αδρανείας, για να μην στέλνει κρύο νερό μέσα στον θερμαινόμενο χώρο.
Η ύπαρξη δοχείου αδρανείας σε εγκαταστάσεις με αντλίες θερμότητας που δεν είναι inverter, συχνά οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσης του συνολικού συστήματος, ενώ συνήθως επιβάλλεται όταν η αντλία λειτουργεί σε ψύξη.
 
Τέλος αν στο buffer συνδέσουμε και άλλες πηγές θερμότητας με χαμηλότερη χρέωση όπως πχ αντλία θερμότητας ή δωρεάν  όπως πχ ο ήλιος τότε βελτιώνουμε κατακόρυφα την οικονομία μας .
 

Τι κερδίζω με το δοχείο αδράνειας ?

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 
 

Πού και πως το πετυχαίνουμε ?

- Σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, το δοχείο αδρανείας προστίθεται για να μεγαλώσει η μάζα του νερού που κυκλοφορεί στο δίκτυο κλιματισμού, ώστε ο ψύκτης ή η αντλία θερμότητας να μην ξεκινούν και σταματούν με μεγάλη συχνότητα, αλλά σε αραιότερα διαστήματα. Οι ψύκτες και οι αντλίες θερμότητας, έχουν ενσωματωμένη ασφάλεια επανεκκίνησης και από την στιγμή που θα σταματήσουν τη λειτουργία τους, δεν επανεκκινούν αν δεν περάσει ο απαιτουμενος από τον κατασκευαστή ελάχιστος χρόνος επανεκκίνησης. Με την προσθήκη του δοχείου, ο ψύκτης κάθε φορά που εκκινεί, κρυώνει ή ζεσταίνει όλη τη μάζα του δοχείου και όταν τεθεί εκτός, το δοχείο αποδίδει την ενέργεια αυτή στο σύστημα, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται επανεκκίνηση μέχρι να απορροφηθεί η αποθηκευμένη στο buffer ενέργεια.
 
- Σε εγκαταστάσεις ξυλολέβητα (ή τζακιού), το δοχείο αδρανείας απορροφά την περίσσεια ενέργειας που αποδίδει το τζάκι ή ο ξυλολέβητας σε σχέση με τις απώλειες του σπιτιού και την αποδίδει όταν σταματούμε να τροφοδοτούμε με ξύλα τον ξυλολέβητα. Με τον τρόπο αυτόν, προστατεύεται η εγκατάσταση από υπερθέρμανση του νερού. Με την τοποθέτηση του δοχείου αδρανείας δεν απαιτείται ανοικτό δοχείο διαστολής. Η τοποθέτηση δοχείου αδρανείας είναι πολύ σημαντική σε μια εγκατάσταση με ξυλολέβητα και δια τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος, και για την ασφάλεια των χρηστών. 
 
- Σε εγκαταστάσεις ηλιακής υποβοήθησης, το δοχείο αδρανείας απορροφά την περίσσεια ενέργειας που αποδίδουν οι συλλέκτες σε σχέση με τις ανάγκες του σπιτιού και την αποδίδει όταν πάψει η ηλιοφάνεια. Πλην των οφελών που είναι ίδιες με την περίπτωση του ξυλολέβητα, ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της ηλιακής υποβοήθησης είναι ότι η υλοποίηση της απαιτεί την ύπαρξη δοχείου, ενώ ένας ξυλολέβητας μπορεί να συνδεθεί και απ' ευθείας στα σώματα με τις κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις και ανοικτό δοχείο διαστολής. Και εδώ στόχος είναι η βελτίωση της απόδοσης του συστήματος, και η ασφάλεια των χρηστών. 
 
- Σε εγκαταστάσεις με πολλαπλές πηγές ενέργειας (π.χ. τζάκι, λέβητας, ηλιακή υποβοήθηση), το δοχείο αδρανείας είναι ο κοινός αποδέκτης της παραγόμενης ενέργειας, ανεξάρτητα από την πηγή από την οποία λαμβάνεται η ενέργεια. Ετσι, ανεξαρτητοποιείται το δίκτυο θέρμανσης του σπιτιού από την εκάστοτε πηγή και δεν μας ενοχλεί η διαφορά των θερμοκρασιών που επιτυγχάνονται από κάθε πηγή. Η τοποθέτηση του δοχείου είναι υποχρεωτική αν το κύκλωμα του σπιτιού είναι ενδοδαπέδιο και υπάρχει πηγή ενέργειας στερεού καυσίμου.
Κατά την επιλογή δοχείου αδρανείας, είναι σημαντικό να προσεχθούν:
 
Το βάρος του δοχείου. Το δοχείο αδράνειας είναι μια μεταλλική κατασκευή, συγκεκριμένου σχήματος και όγκου. Όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος, τόσο παχύτερη η λαμαρίνα του δοχείου.
Η ποιότητα των συγκολλήσεων που πρέπει να γίνεται με αυτόματο τρόπο στο εργοστάσιο κατασκευής.
Η ισχυρή μόνωση , που θα πρέπει να έχει. Αυτό συνεπάγεται ελαχιστοποίηση θερμικών απωλειών, καθ΄όλη την διάρκεια του έτους. Διατήρηση του αποθηκευμένου θερμικού φορτίου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εύκολη μεταφορά στο λεβητοστάσιο, διαμέσου στενού διαδρόμου ή πόρτας, λόγω της αφαιρούμενης μόνωσης.
 
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει :
 
Μεγάλες διατομές στις παροχές του δοχείου αδρανείας .Στην πράξη αυτό σημαίνει μικρή πτώση πιέσης λόγω τριβής, κατά την ροή του νερού που εισέρχεται και εξέρχεται εντός του δοχείου αδρανείας. Μικρότερη καταπόνηση του κυκλοφορητή, οικονομικότερη λειτουργία, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, μεγαλύτερη απόδοση του συστήματος.
Αντοχή στις πιέσεις.Το δοχείο αδρανείας πρέπει αντέχει σε μεγάλη πίεση λειτουργίας, καθιστώντας το προϊόν ασφαλές ακόμα και αν αποτύχουν άλλες ασφαλιστικές διατάξεις.
Θέσεις για τοποθέτηση αισθητήριων θερμοκρασίας.Η ύπαρξη αυτών των θέσεων εξασφαλίζει την βέλτιστη παρακολούθηση της θερμικής διαστρωμάτωσης, μέσα στο δοχείο αδρανείας.   
Πολλές παροχές για δυνατότητα συνδυασμού πολλών πηγών ενέργειαςΠροδιαγραφές. Κατασκευή σύμφωνα με τοΕυρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12897.
 
 
Τι είναι το δοχείο αδρανείας; 
 
 
Δοχείο αδράνειας ή buffer ή accumulator tank , είναι ένα δοχείο με χωρητικότητα από 300 – 2000 Lt. στο οποίο περιέχετε  νερό του κυκλώματος θέρμανσης (το νερό του κλειστού κυκλώματος δηλαδή) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για θέρμανση είτε για ψύξη.
 
Ουσιαστικά  λειτουργεί σαν μια θερμική μπαταρία, που φορτίζει από διάφορες διαθέσιμες πήγες όπως π.χ. τζάκι , λέβητας πετρελαίου, φυσικού αερίου, σόμπες pellet, αντλίες θερμότητας,  ηλιακοί συλλέκτες κ.λ.π. και επειτα , αναλόγως την ανάγκη , κατανέμει την θερμική ενέργεια σε σώματα καλοριφέρ ή ενδοδαπέδια εγκατάσταση θέρμανσης ή Βoiler για το νερό χρήσης ή όπου αλλού χρειάζεται . 
 
 
Που χρησιμοποιείται : 
 
Στη θέρμανση ή κλιματισμό, μικρής ή μεγάλης αποθήκευσης ζεστού ή κρύου νερού
Σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου η ζήτηση θερμότητας και η προσφορά θερμότητας, δεν συμβαδίζουν σε  χρόνο ή σε ισχύ
Σε εγκαταστάσεις με πολλές διαφορετικές πηγές θερμότητας
Σε εγκαταστάσεις όπου απαιτείται θερμική διαστρωμάτωση μέσα στο δοχείο αδρανείας
Ως ένα επιπλέον σύστημα ασφαλείας, όταν η προσφορά θερμότητας, υπερβαίνει την ζήτηση
Σε εξειδικευμένες ενεργειακές εφαρμογές.
 
 
* Στην καύση στερεών καυσίμων η χρήση του είναι επιτακτική ( ιδίως του ξύλου ).
 
Πως λειτουργεί:
 
Μια πηγή θερμότητας, όπως είναι ο λέβητας (φ. αερίου, πετρελαίου, pellet. κ.α.), η αντλία θερμότητας, το ενεργειακό τζάκι, προσφέρουν θερμότητα σε έναν χώρο, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, προσφέροντας θερμική άνεση κατά την χειμερινή περίοδο. 
 
Για να διατηρηθούν οι συνθήκες αυτές σταθερές, για παράδειγμα 22°C στην διάρκεια της ημέρας και 18°C στην διάρκεια της νύχτας, θα πρέπει η θερμότητα που προστίθεται σε έναν χώρο, να είναι ισοδύναμη αυτής που χάνεται, έτσι ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία σταθερή.
Κατά την διάρκεια λειτουργίας της θέρμανσης, όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει στο επιθυμητό σημείο και ικανοποιηθεί η ζήτηση, τότε κλείνει ο καυστήρας του λέβητα και σταματάει η καύση. Η ίδια διαδικασία σε λέβητα pellet ή σε τζάκι, όπου η φωτιά συνεχίζει να καίει, ασχέτως αν η ζήτηση έχει καλυφθεί, απαιτεί την ύπαρξη δοχείου αδρανείας, όπου η περισσευούμενη θερμότητα θα αποθηκεύεται.
Έτσι, πέρα από την λειτουργία του ως ασφαλιστική διάταξη, γίνεται ταυτόχρονα και οικονομία μιας και η θερμότητα που αποθηκεύτηκε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα, χωρίς να χρειάζεται να ανάψει ο λέβητας ή το τζάκι. 
Ειδικά τις νυχτερινές ώρες, όπου η τροφοδοσία σε ξύλο ή σε pellet, αν γίνεται χειροκίνητα είναι πρακτικώς αδύνατη, η συσσώρευση θερμότητας  στο δοχείο αδρανείας από πριν, αποδίδεται στον χώρο κρατώντας τον ζεστό καθ’ όλη την διάρκεια του ύπνου.  
Ακόμα, το δοχείο αδρανείας είναι απαραίτητο συστατικό μιας εγκατάστασης αντλίας θερμότητας. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, η λειτουργία απόψυξης του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας της αντλίας θερμότητας, απαιτεί την ύπαρξη δοχείου αδρανείας, για να μην στέλνει κρύο νερό μέσα στον θερμαινόμενο χώρο.
Η ύπαρξη δοχείου αδρανείας σε εγκαταστάσεις με αντλίες θερμότητας που δεν είναι inverter, συχνά οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσης του συνολικού συστήματος, ενώ συνήθως επιβάλλεται όταν η αντλία λειτουργεί σε ψύξη.
 
Τέλος αν στο buffer συνδέσουμε και άλλες πηγές θερμότητας με χαμηλότερη χρέωση όπως πχ αντλία θερμότητας ή δωρεάν  όπως πχ ο ήλιος τότε βελτιώνουμε κατακόρυφα την οικονομία μας .
 
Τι κερδίζω με το δοχείο αδράνειας ?
 
 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 
 
Πού και πως το πετυχαίνουμε ?
 
 
- Σε εγκαταστάσεις κλιματισμού, το δοχείο αδρανείας προστίθεται για να μεγαλώσει η μάζα του νερού που κυκλοφορεί στο δίκτυο κλιματισμού, ώστε ο ψύκτης ή η αντλία θερμότητας να μην ξεκινούν και σταματούν με μεγάλη συχνότητα, αλλά σε αραιότερα διαστήματα. Οι ψύκτες και οι αντλίες θερμότητας, έχουν ενσωματωμένη ασφάλεια επανεκκίνησης και από την στιγμή που θα σταματήσουν τη λειτουργία τους, δεν επανεκκινούν αν δεν περάσει ο απαιτουμενος από τον κατασκευαστή ελάχιστος χρόνος επανεκκίνησης. Με την προσθήκη του δοχείου, ο ψύκτης κάθε φορά που εκκινεί, κρυώνει ή ζεσταίνει όλη τη μάζα του δοχείου και όταν τεθεί εκτός, το δοχείο αποδίδει την ενέργεια αυτή στο σύστημα, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται επανεκκίνηση μέχρι να απορροφηθεί η αποθηκευμένη στο buffer ενέργεια.
 
- Σε εγκαταστάσεις ξυλολέβητα (ή τζακιού), το δοχείο αδρανείας απορροφά την περίσσεια ενέργειας που αποδίδει το τζάκι ή ο ξυλολέβητας σε σχέση με τις απώλειες του σπιτιού και την αποδίδει όταν σταματούμε να τροφοδοτούμε με ξύλα τον ξυλολέβητα. Με τον τρόπο αυτόν, προστατεύεται η εγκατάσταση από υπερθέρμανση του νερού. Με την τοποθέτηση του δοχείου αδρανείας δεν απαιτείται ανοικτό δοχείο διαστολής. Η τοποθέτηση δοχείου αδρανείας είναι πολύ σημαντική σε μια εγκατάσταση με ξυλολέβητα και δια τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος, και για την ασφάλεια των χρηστών. 
 
- Σε εγκαταστάσεις ηλιακής υποβοήθησης, το δοχείο αδρανείας απορροφά την περίσσεια ενέργειας που αποδίδουν οι συλλέκτες σε σχέση με τις ανάγκες του σπιτιού και την αποδίδει όταν πάψει η ηλιοφάνεια. Πλην των οφελών που είναι ίδιες με την περίπτωση του ξυλολέβητα, ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της ηλιακής υποβοήθησης είναι ότι η υλοποίηση της απαιτεί την ύπαρξη δοχείου, ενώ ένας ξυλολέβητας μπορεί να συνδεθεί και απ' ευθείας στα σώματα με τις κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις και ανοικτό δοχείο διαστολής. Και εδώ στόχος είναι η βελτίωση της απόδοσης του συστήματος, και η ασφάλεια των χρηστών. 
 
- Σε εγκαταστάσεις με πολλαπλές πηγές ενέργειας (π.χ. τζάκι, λέβητας, ηλιακή υποβοήθηση), το δοχείο αδρανείας είναι ο κοινός αποδέκτης της παραγόμενης ενέργειας, ανεξάρτητα από την πηγή από την οποία λαμβάνεται η ενέργεια. Ετσι, ανεξαρτητοποιείται το δίκτυο θέρμανσης του σπιτιού από την εκάστοτε πηγή και δεν μας ενοχλεί η διαφορά των θερμοκρασιών που επιτυγχάνονται από κάθε πηγή. Η τοποθέτηση του δοχείου είναι υποχρεωτική αν το κύκλωμα του σπιτιού είναι ενδοδαπέδιο και υπάρχει πηγή ενέργειας στερεού καυσίμου.
Κατά την επιλογή δοχείου αδρανείας, είναι σημαντικό να προσεχθούν:
 
Το βάρος του δοχείου. Το δοχείο αδράνειας είναι μια μεταλλική κατασκευή, συγκεκριμένου σχήματος και όγκου. Όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος, τόσο παχύτερη η λαμαρίνα του δοχείου.
Η ποιότητα των συγκολλήσεων που πρέπει να γίνεται με αυτόματο τρόπο στο εργοστάσιο κατασκευής.
Η ισχυρή μόνωση , που θα πρέπει να έχει. Αυτό συνεπάγεται ελαχιστοποίηση θερμικών απωλειών, καθ΄όλη την διάρκεια του έτους. Διατήρηση του αποθηκευμένου θερμικού φορτίου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εύκολη μεταφορά στο λεβητοστάσιο, διαμέσου στενού διαδρόμου ή πόρτας, λόγω της αφαιρούμενης μόνωσης.
 
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει :
 
 
Μεγάλες διατομές στις παροχές του δοχείου αδρανείας .Στην πράξη αυτό σημαίνει μικρή πτώση πιέσης λόγω τριβής, κατά την ροή του νερού που εισέρχεται και εξέρχεται εντός του δοχείου αδρανείας. Μικρότερη καταπόνηση του κυκλοφορητή, οικονομικότερη λειτουργία, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, μεγαλύτερη απόδοση του συστήματος.
Αντοχή στις πιέσεις.Το δοχείο αδρανείας πρέπει αντέχει σε μεγάλη πίεση λειτουργίας, καθιστώντας το προϊόν ασφαλές ακόμα και αν αποτύχουν άλλες ασφαλιστικές διατάξεις.
Θέσεις για τοποθέτηση αισθητήριων θερμοκρασίας.Η ύπαρξη αυτών των θέσεων εξασφαλίζει την βέλτιστη παρακολούθηση της θερμικής διαστρωμάτωσης, μέσα στο δοχείο αδρανείας.   
Πολλές παροχές για δυνατότητα συνδυασμού πολλών πηγών ενέργειαςΠροδιαγραφές. Κατασκευή σύμφωνα με τοΕυρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12897.
 
 
Διαβάστε περισσότερα: https://levitostasio.webnode.gr/news/ti-einai-to-docheio-adraneias-buffer-tank/?_ga=1.263848140.1165259537.1480544112