Βλάβες καυστήρων πετρελαίου: Αίτια και αποκατάσταση


Βλάβες

Αιτία

Αποκατάσταση

Δεν έχουμε παροχή πετρελαίου, δεν ψεκάζει δηλαδή το Μπεκ

1. Άδεια δεξαμενή πετρελαίου2. Κλειστή η βάνα της δεξαμενής3. Βουλωμένη παροχή πετρελαίου4. Δεν ανοίγει η ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου5. Βουλωμένη βάνα πετρελαίου6. Δεν πρεσάρει η αντλία πετρελαίου7. Βουλωμένο φίλτρο πετρελαίου8. Βουλωμένο φίλτρο αντλίας9.Βουλωμένος σωλήνας πετρελαίου καυστήρα10. Βουλωμένο Μπεκ11. Το φωτοκύτταρο βλέπει φως μέσα στον λέβητα πριν το άναμμα

1. Γεμίζουμε την δεξαμενή2.Ανοίγουμε την βάνα3. Καθαρίζουμε την γραμμή πετρελαίου4. Αντικαθιστούμε το πηνίο της βάνας ή το ηλεκτρονικό ή το φωτοκύτταρο5. Καθαρίζουμε την βάνα6. Αλλάζουμε ή επισκευάζουμε την αντλία ή αλλάζουμε το κόμπλερ 7. Καθαρίζουμε το φίλτρο8. Καθαρίζουμε το φίλτρο της αντλίας9. Καθαρίζουμε τον σωλήνα πετρελαίουτου καυστήρα10. Το αντικαθιστούμε11. Αν υπάρχει φως μέσα στον λέβητα πριν την έναρξη λειτουργίας το σβήνουμε, αν δεν υπάρχει αλλάζουμε το φωτοκύτταρο ή το ηλεκτρονικό

Δεν ξεκινά το μοτέρ

1. Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος από το ηλεκτρονικό προς το μοτέρ2. Πέφτει το θερμικό προστασίας στους τριφασικούς καυστήρες3. Χαλασμένος πυκνωτής4.Φρακαρισμένη αντλία πετρελαίου5.Φρακαρισμένη φτερωτή

1. Προσέχουμε για παροχή ρεύματος προς το ηλεκτρονικό. Αν υπάρχει τότε αλλάζουμε το ηλεκτρονικό2. Ρυθμίζουμε σωστά το θερμικό προστασίας ή το αντικαθιστούμε3. Αλλάζουμε τον πυκνωτή4. Επισκευάζουμε ή αλλάζουμε την αντλία5.Καθαρίζουμε, επισκευάζουμε ή αλλάζουμε την φτερωτή.

Έχουμε μαύρο καπνό κατά την καύση

1. Βουλωμένος λέβητας ή καμινάδα ή κακός ελκυσμός2. Δεν υπάρχει σωστή ρύθμιση αέρα(λίγος αέρας)3. Υπάρχει πτώση τάσης ρεύματος4. Έχει χαλαρώσει η φτερωτή πάνω στον άξονα του μοτέρ5.Βρώμικη φτερωτή6. Ελαττωματικό Μπεκ7. Κρύο πετρέλαιο8. Κακή ρύθμιση πίεσης αντλίας9. Μεγάλο Μπεκ10. Φρακαρισμένη είσοδος αέρα

1. Καθαρίζουμε τον λέβητα ή την καμινάδα2. Ρυθμίζουμε την ποσότητα του αέρα από το τάμπερ του καυστήρα3. Φροντίζουμε να έχουμε την σωστή τάση ρεύματος4. Αλλάζουμε το κόμπλερ ή σφίγγουμε την φτερωτή πάνω στον άξονα5. Την καθαρίζουμε6. Αλλάζουμε το Μπεκ με ένα καινούργιο7. Μονώνουμε την δεξαμενή πετρελαίου ή τοποθετούμε θερμαινόμενο φίλτρο8. Ρυθμίζουμε την πίεση της αντλίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή9. Τοποθετούμε το κατάλληλο Μπεκ10. Καθαρίζουμε την είσοδο του αέρα

Ανάβει ο καυστήρας και μετά από λίγο σβήνει

1. Χαλασμένο φωτοκύτταρο2.Χαλασμένο ηλεκτρονικό3.Κακοσυνδεμένο φωτοκύτταρο

1. Αλλάζουμε το φωτοκύτταρο2. Αλλάζουμε το ηλεκτρονικό3. Συνδέουμε καλά τα καλώδια του

Δεν δημιουργείται σπινθήρας

1. Κακή τοποθέτηση ηλεκτροδίων2. Χαλασμένος μετασχηματιστής3. Χαλασμένο ηλεκτρονικό4. Κατεστραμμένα καλώδια υψηλής τάσης5. Μεγάλη πίεση αέρα6. Βρώμικα ηλεκτρόδια7. Χαλασμένο φωτοκύτταρο8. Υπάρχει φως μέσα στον λέβητα9. Υπάρχει φωτιά μέσα στον λέβητα πριν ανοίξει η βάνα πετρελαίου

1.Τοποθετούμε σωστά τα καλώδια σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

2. Αλλάζουμε τον μετασχηματιστή3. Αλλάζουμε το ηλεκτρονικό

4. Αντικαθιστούμε τα καλώδια υψηλήςτάσης με καινούργια

5. Ρυθμίζουμε μεταφέροντας τον διασκορπιστήρα μπρος πίσω6. Καθαρίζουμε καλά τα ηλεκτρόδια7. Αλλάζουμε το φωτοκύτταρο8. Αποκαθιστούμε την βλάβη9. Σβήνουμε την φωτιά και προσπαθούμε να δούμε αν έχει αέρα ο σωλήνας πετρελαίου του καυστήρα

Κακή ανάφλεξη και όχι σταθερή φλόγα

1. Μεγάλη πίεση αέρα2. Το Μπεκ πολύ μπροστά

1. Ρυθμίζουμε σωστά τον αέρα2. Τοποθετούμε το Μπεκ σύμφωνα με τις οδηγίες

Έκρηξη στην αρχή της καύσης (στο ξεκίνημα)

1. Κακός σχηματισμός σπινθήρα2. Αναθυμιάσεις πετρελαίου μέσα στον λέβητα3. Το Μπεκ είναι πολύ μπροστά4. Ελαττωματικό Μπεκ5. Μεγάλο Μπεκ6. Διαρροή πετρελαίου μεταξύ Μπεκ και σωλήνα πετρελαίου7. Μεγάλη αντίσταση λέβητα ή κακός ελκυσμός

1. Τοποθετούμε σωστά τα ηλεκτρόδια ή τα καθαρίζουμε2. Περιμένουμε να καθαρίσει ο λέβητας ή καθαρίζουμε τα πετρέλαια3. Τοποθετούμε στην σωστή απόσταση το Μπεκ4. Αλλάζουμε το Μπεκ

5. Αλλάζουμε το Μπεκ6. Σφίγγουμε καλά το Μπεκ ή αν έχουν καταστραφεί τα πάσα αλλάζουμε τον σωλήνα πετρελαίου7. Εκλέγουμε τον κατάλληλο καυστήρα και την κατάλληλη καμινάδα

Υπάρχουν αστράκια γύρω από την φλόγα

1. Χαμηλή πίεση πετρελαίου2.Ελλατωματικό Μπεκ3. Ελαττωματική μπούκα4. Κρύο πετρέλαιο5. Πολύς αέρας

1. Αυξάνουμε την πίεση πετρελαίου2. Αντικαθιστούμε το Μπεκ3. Αντικαθιστούμε την μπούκα4.Μονώνουμε την δεξαμενή ή τοποθετούμε θερμαινόμενο φίλτρο πετρελαίου5. Μειώνουμε την παροχή αέρα

Η φλόγα παρεκκλίνει δεξιά ή αριστερά

1. Χαλασμένο ή βρώμικο Μπεκ2.Βρώμικος διασκορπιστήρας3.Κακή τοποθέτηση Μπεκ και διασκορπιστήρα4.Κατεστραμμένος διασκορπιστήρας5.Στραβωμένος διασκορπιστήρας

1. Αλλάζουμε το Μπεκ με ένα καινούργιο2. Καθαρίζουμε τον διασκορπιστήρα3. Τοποθετούμε στις σωστές αποστάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες4. Τον επισκευάζουμε ή τον αλλάζουμε5. Τον τοποθετούμε στην σωστή θέση

Η φλόγα είναι πολύ μακριά

1. Μπεκ με μικρή γωνία ψεκασμού2. Κρύο πετρέλαιο3. Μεγάλο σε παροχή Μπεκ4. Μικρή πίεση αντλίας πετρελαίου5. Μικρή παροχή αέρα6. Κακορυθμισμένος διασκορπιστήρας

1. Τοποθετούμε Μπεκ με μεγαλύτερη γωνία σε μοίρες ψεκασμού2. Μονώνουμε την δεξαμενή ή τοποθετούμε θερμαινόμενο φίλτρο πετρελαίου3. Τοποθετούμε Μπεκ με μικρότερη παροχή4. Αυξάνουμε την πίεση της αντλίας5. Αυξάνουμε την παροχή του αέρα6. Τον τοποθετούμε σωστά

Έχουμε μεγάλη θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων

1. Πολύς αέρας χαμηλό (CΟ 2)2. Βρώμικος λέβητας3. Μεγάλη πίεση καυσίμου4. Μεγάλο Μπεκ σε σχέση με την ισχύ του λέβητα5. Κακός κατασκευαστικά λέβητας6.Δεν υπάρχουν μειωτήρες (στροβιλστές) στον λέβητα

1.Μειώνουμε την παροχή του αέρα από το τάμπερ2. Καθαρίζουμε τον λέβητα3. Ρυθμίζουμε την αντλία πετρελαίου σωστά4. Αλλάζουμε το Μπεκ τοποθετώντας ένα μικρότερης παροχής5. Αλλάζουμε τον λέβητα αν η θερμοκρασία είναι πολύ μεγάλη (πάνω από 350 βαθμούς Κελσίου)6. Τοποθετούμε μειωτήρες στους φλογαυλούς του λέβητα

Έχουμε μικρή θερμοκρασία καυσαερίων

1. Μικρής ικανότητας ψεκασμού Μπεκ2. Χαμηλή πίεση πετρελαίου3. Εισροή αέρα στον λέβητα ή στην καμινάδα

1. Αντικαθιστούμε το Μπεκ με ένα μεγαλύτερο2. Αυξάνουμε την πίεση πετρελαίου της αντλίας3. Κλείνουμε τις πιθανές παροχές αέρα προς τον λέβητα και την καμινάδα

Η πίεση της αντλίας πετρελαίου δεν είναι σταθερή

1. Βρώμικο φίλτρο αντλίας ή φίλτρο πετρελαίου2. Βρώμικο Μπεκ3. Ελαττωματικό κόμπλερ αντλίας4. Ελαττωματική ή βρώμικη βάνα πετρελαίου5. Βουλωμένος σωλήνας επιστροφής πετρελαίου

1. Καθαρίζουμε καλά το φίλτρο της αντλίας ή το φίλτρο πετρελαίου γραμμής2. Το αντικαθιστούμε3. Το αντικαθιστούμε4.Καθαρίζουμε την βάνα ή αντικαθιστούμε τον κορμό της5. καθαρίζουμε τον σωλήνα ή προσέχουμε μήπως είναι στραβωμένος ή πατημένος

Υπάρχουν σταγόνες πετρελαίου ή κάρβουνο στην μπούκα ή στον διασκορπιστήρα

1. Χαμηλή πίεση αντλίας2. Βρώμικη βάνα ή φίλτρα3. Το Μπεκ βρίσκεται μακριά από τον διασκορπιστήρα4. Υπάρχει διαρροή πετρελαίου μεταξύ Μπεκ και σωλήνα πετρελαίου5. Καρβουνιά ή βρωμιά στην έξοδο του Μπεκ6. Αέρας στον σωλήνα του καυστήρα7. Χαλασμένη ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου8. Ελαττωματικό Μπεκ9. Λάθος γωνία ψεκασμού του Μπεκ10. Μεγάλη θερμοκρασία στην μπούκα

1. Αυξάνουμε την πίεση2. Καθαρίζουμε την βάνα ή τα φίλτρα3. Τοποθετούμε σωστά το Μπεκ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή4. Σφίγγουμε καλά το Μπεκ ή αν έχουν καταστραφεί τα πάσα αλλάζουμε σωλήνα παροχής πετρελαίου5. Καθαρίζουμε εξωτερικά το Μπεκ ή το αντικαθιστούμε6.Πρόβλημα που μετά από δύο τρία ανάματα λύνεται7. Αν το πετρέλαιο ανάβει αμέσως με το ξεκίνημα του καυστήρα αντικαθιστούμε το πηνίο της8. Το αντικαθιστούμε9. Το αντικαθιστούμε με ένα με μικρότερη γωνία ψεκασμού10. Καθαρίζουμε λέβητα και καμινάδα

Χαμηλή περιεκτικότητα διοξειδίου του άνθρακα στα καυσαέρια

1. Μεγάλη παροχή αέρα από τον ανεμιστήρα2. Μεγάλος ελκυσμός καμινάδας3. Εισροή αέρα στον λέβητα4. Λάθος απόσταση Μπεκ και διασκορπιστήρα

1. Ρυθμίζουμε κλείνοντας την παροχή του αέρα2. Ρυθμίζουμε τον ελκυσμό της καμινάδας3. Σφράγιση των αρμών του λέβητα4. Τοποθετούμε σε σωστή απόσταση το Μπεκ από τον διασκορπιστήρα

Ακούγεται θόρυβος στην αντλία πετρελαίου

1. Υπάρχει αέρας στην αντλία2. Υπάρχει μεγάλη υποπίεση ή βουλωμένα φίλτρα

1. Κάνουμε εξαέρωση της αντλίας πετρελαίου2. Προσέχουμε ώστε η δεξαμενή να μην είναι πάνω ή κάτω από 4 μέτρα από τον καυστήρα (λεπτομέρειες στη σελίδα δεξαμενές ) ή καθαρίζουμε τα φίλτρα

Καμένος μετασχηματιστής

1. Χαλασμένο ηλεκτρονικό2. Χαλασμένο φωτοκύτταρο3. Ελαττωματικός μετασχηματιστής

1. Το αντικαθιστούμε2. Το αντικαθιστούμε3. Τον αλλάζουμε